TUC förser fastighetsbranschen med värdefull kompetens

Att energifrågan tar stor plats vid både underhåll och nybygge har nog inte många missat. Frågan är hur branschen håller takten med efterfrågan. På TUC Yrkeshögskola erbjuds flera program, framtagna i samarbete med arbetslivet.

En viktig sektor inom branschen är den som rör energifrågan. Här har TUC tillsammans med arbetslivet tittat på var kompetensbehoven finns, som resulterat i bland annat programmen Energiingenjör och Kyl- och värmepumptekniker. Program som leder till yrken där de studerande efter examen är hett eftertraktade på arbetsmarknaden.

– Vi ser en explosionsartad utveckling när det kommer till efterfrågan på kyl- och värmepumpar. Här är behovet av personal med rätt kompetens stort, vilket vi märker genom näringslivets engagemang i utbildningen, berättar utbildningsledaren Jonny Lundborg.

En annan av TUCs populära utbildningar är Energiingenjör, som leder till ett yrke där man kan göra stor skillnad i klimatutvecklingen.

– Våra studerande är väldigt uppskattade på sina LIA-platser och handledarna ser positivt på de studerandes goda yrkeskunskap, berättar Elin Edmundsson, utbildningsledare för programmet. LIA är ett bra sätt för arbetsgivare att ”testköra” en person för att se om man utvecklar en relation som kan leda till en framtida anställning.

Hos TUC Yrkeshögskola finns många fler intressanta utbildningar som tillgodoser branschens efterfråga. Här hittar den sökande bland annat Drift- och fastighetstekniker, Fastighetsförvaltare och Underhållstekniker. I januari meddelar Myndigheten för yrkeshögskolan beviljade programstarter.

– Vi ser en stor efterfrågan på personer med specialkompetenser inom infrastruktur och samhällsuppbyggnad på grund av den klimatomställning som krävs. Här har vi höga förväntningar! Myndigheten undersöker efterfrågan på arbetsmarknaden, vilket säkerställer att yrkeshögskolor inte utbildar inom branscher där det finns en mättad marknad. Läser man en yrkeshögskoleutbildning, vet man att det finns ett kompetensbehov, förklarar Feven Tesfai som är affärsutvecklingsansvarig på TUC Yrkeshögskola.

TUC Yrkeshögskola utbildar inom det som arbetslivet eftersöker.
Flertal utbildningar inom bygg, fastighet, anläggning och drift & underhåll.
CSN-berättigade och kostnadsfria.

Läs mer på: www.tucsweden.se