Tiotusentals äldre är trygga hemma med stöd från Trygghetscentralen

140 kommuner i Sverige är anslutna till Trygghetscentralen som stödjer äldre och kroniskt sjuka att bo kvar hemma längre. Tjänsten skapar trygghet och ger verksamheterna möjlighet att använda sina resurser mer effektivt.

Trygghetscentralen, som drivs av Tunstall, bidrar till att cirka 79 000 äldre och kroniskt sjuka kan bo kvar hemma längre.

Via trygghetstelefon och en larmknapp på handleden kan vårdtagaren kommunicera med Trygghetscentralen dygnet runt. Här erbjuds även Digital tillsyn via kamera vilket ger ökad trygghet, samtidigt som hemtjänsten sparar värdefull tid. Med ny teknik kan vårdnadstagaren själv mäta sina värden, vilket minskar antalet sjukhusbesök. Dessa tjänster finns även på särskilda boenden.

– Trygghetscentralen med cirka 150 anställda i Örebro är hjärtat i vår verksamhet. Våra operatörer tar dagligen emot cirka 11 000 samtal och fungerar som ett viktigt stöd för hemtjänsten och kan vara en direktlänk till akutsjukvården, berättar Johan Lenander, Tunstalls vd.

Tunstall har drivit Trygghetscentralen i mer än 20 år. För cirka ett år sedan drabbades verksamheten av en incident i samband med ett nödvändigt larmplattformsbyte. Flera kommuner och vårdnadstagare drabbades.

– Det var tufft och allvarligt. Både våra äldre och personal i omsorgen drabbades hårt, vilket vi djupt beklagar. Det visar att även vi som stor och seriös aktör kan ställas inför stora utmaningar. Vi har lärt oss mycket av händelsen och har förbättrat både organisation och teknik så att verksamheten fungerar väldigt bra.

Johan menar att Trygghetscentralen blir ännu viktigare i framtiden då antalet äldre ökar. Tunstall förbereder därför nästa generations tjänster för vård och omsorg.

– Vi inkorporerar big data och artificiell intelligens i vår teknik. I knappen som vårdtagaren har adderas komponenter som kan upptäcka förändringar i personens värden. Ökad fallrisk kan upptäckas och förhindras. Målet är en välfärdsteknik som är enkel att använda för vårdpersonal, äldre och anhöriga.

Enligt Johan är välfärdsteknikens roll att skapa värde och öka individens oberoende.

– Våra tjänster går från att vara reaktiva till att bli mer proaktiva. Hemtjänsten kan då fokusera sina resurser på det som de är bäst på – att ta hand om de äldre och kroniskt sjuka.

 

Tunstall AB är en del av Tunstall Healthcare Group. Verksamhet i 22 länder med 3 000 anställda. Nordiskt huvudkontor i Malmö med cirka 250 medarbetare. Här utvecklas framtidens välfärdsteknologi för användare i hela världen. I Sverige är cirka 140 kommuner med cirka 79 000 brukare anslutna till Trygghetscentralen.
www.tunstall.se