Europeiska CBRNE-centret bidrar
till ett säkrare samhälle

Hur väl förbereda är vi som samhälle för en kris eller katastrof som involverar farliga ämnen? Det är händelser som är ovanliga, men väldigt allvarliga om de skulle inträffa. På Europeiska CBRNE-centret vid Umeå Universitet samlas forskning, utveckling och utbildning som ger myndigheter, organisationer och företag bättre beredskap, både nationellt och internationellt.

Allvarliga olyckor eller attacker med farliga ämnen som exempelvis skadliga kemikalier, allvarliga smittoämnen och radioaktiva, nukleära och explosiva ämnen är tack och lov sällsynta i vårt samhälle. Men skulle en sådan olycka ske, i Sverige eller i vår närhet, kan den få stora konsekvenser för både samhället och enskilda individer. Därför måste beredskapen vara hög. Räddningstjänst samt övriga myndigheter, organisationer och företag som kan tänkas bli involverade behöver vara förberedda och veta hur och när de ska agera.

– Centret är idag en ledande aktör inom CBRNE. Jag tycker att vi i Sverige är hyggligt väl förberedda för att klara en större katastrof, men eftersom de här olyckorna sker så sällan ligger de inte alltid högst upp i vårt medvetande. Det gör att vi kanske inte agerar så snabbt som vi borde göra om en katastrof verkligen skulle inträffa. Där tycker jag att det behövs mer utbildning, både ur ett sjukvårds- och ledarskapsperspektiv samt kring hur de som kommer först till plats ska skyddas på bästa sätt, säger Per-Erik Johansson, föreståndare på Europeiska CBRNE-centret.

Per-Erik Johansson (t.h.), föreståndare på Europeiska CBRNE-centret. Fotograf: Simon Öhman Jönsson.

Europeiska CBRNE-centret initierar och koordinerar nationella och internationella EU-finansierade forsknings- och utvecklingsprojekt. Och att centret finns i Umeå är ingen tillfällighet.

– Att alla våra sex medlemsorganisationer finns verksamma här i Umeå och bidrar till de olika projekten har gjort att vi har kunnat bygga upp en mycket hög samlad forskningsexpertis. Den kan myndigheter, organisationer och företag nu dra nytta av i sitt förebyggande riskarbete, berättar Per-Erik Johansson.

En viktig del i centrets verksamhet är utbildningsinsatser och centret har bland annat på uppdrag av FN vid fyra tillfällen varit med och organiserat utbildningar av gruppledare för vapeninspektörer inom biologiska och kemiska ämnen.

— Vi är väldigt stolta över att ha fått FN:s förtroende att agera värd för dessa utbildningar och för vår förmåga att få fram en säker infrastruktur. Det vi gör på centret inom utbildningsinsatser, forskning, och kompetensutveckling bidrar till ett säkrare samhälle för oss alla, oavsett var man bor.

När det gäller framtiden säger Per-Erik Johansson att han skulle vilja se ett ökat samarbete med flera svenska myndigheter.

– Vi har lyckats väl med att positionera centret i Europa och deltagit i många stora och mellanstora projekt inom EU. Och ju närmare de svenska myndigheterna vi jobbar, desto bättre rustade är vi att lyfta fram deras behov och önskemål i ett internationellt sammanhang. Då kan vi också hjälpa till att ta fram mer relevant forskning anpassad för just deras specifika frågeställningar.

Läs mer här

Presenteras av:
Europeiska CBRNE-centret

CBRNE är den samlade förkortningen av Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive. Europeiska CBRNE-centret bildades vid Umeå universitet 2008 och centret består av 6 medlemsorganisationer: Umeå universitet, Umeå kommun, Region Västerbotten, Totalförsvarets skyddscentrum, Totalförsvarets forskningsinstitut och Fortifikationsverket. Centret har 6 personer anställda och har sedan starten varit involverade i 21 olika EU-projekt.

Läs mer här