Johan Höglund, vd på Unilabs & Inge Andersson, Sverigechef laboratoriemedicin på Unilabs.

Ny diagnostiksatsning som ska stödja en frisk- och förebyggande vård

För att upptäcka och behandla sjukdomar krävs effektiva och kvalitativa diagnostiktjänster. Här har Unilabs en framträdande roll med sina tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik. Nu tar de ett ytterligare steg för Sveriges hälsa genom att öppna tre nya laboratorier med enbart fokus på frisk- och förebyggande vård.

Unilabs är med sina tjänster inom laboratoriemedicin, patologi, radiologi och mammografi en väl integrerad länk i vårdkedjan. De har uppdragsgivare inom både offentlig och privat sektor, och driver bland annat nästan hälften av all primärvårdsdiagnostik i Stockholm. I deras senaste satsning vill de fokusera på en frisk- och förebyggande vård och öppnar därför tre nya laboratorier i Stockholm, Göteborg och Malmö.

– Med den här insatsen vill vi förhindra att en sjukdom ens uppstår, eller se till att patienten kommer till vården i ett så tidigt skede som möjligt. Det kan handla om att upptäcka riskfaktorer som högt blodtryck och dåliga kolesterolvärden, eller helt enkelt se över människors levnadsvanor för att förhindra framtida sjukdomar. Genom att arbeta mer med diagnostik som stödjer förbyggande vård kan vi avlasta sjukvården som hela tiden kämpar mot en begränsad budget, säger Inge Andersson, Sverigechef laboratoriemedicin på Unilabs.

– Hälsofrämjande arbete likt detta är en nyckel till att möta våra samhällsutmaningar som blir allt större i och med en åldrande befolkning. Som en av Europas största diagnostikföretag vill vi ta vårt ansvar, fortsätter Johan Höglund, vd på Unilabs.

Det här kommer att göras på de nya laboratorierna
Första tjänsten ute på nya laboratorierna är att utföra analyser för reseintyg, något det är högt tryck på just nu. Här vill Unilabs med sina ackrediterade verksamheter bidra med professionalism och pålitlighet inom området.

–  Området är oreglerad och just nu finns en stor mängd aktörer på marknaden, många med höga priser och där det är väldigt svårt för individen att avgöra vilka som är seriösa. Därför vill vi komma in som en pålitlig aktör och erbjuda högkvalitativa analyser för reseintyg för ett skäligt pris, säger Johan Höglund.

Tjänster för en högre livskvalitet
Unilabs siktar framöver på att med sina tjänster i nya laboratorierna bidra till att hitta livsstilsproblem innan de yttrar sig i synbara symtom. Tjänsterna kommer att utvecklas tillsammans med vårdgivare inom området.

– Med satsningen vill vi stödja och underlätta skiftet från en kostsam högspecialiserad vård till mer frisk- och förebyggande vård, avslutar Inge Andersson.

Unilabs är ett av Europas största diagnostikföretag och erbjuder laboratorie-, patologi- och radiologitjänster till patienter över hela världen. Med 250 laboratorier, 150 röntgenenheter och mer än tusen provtagningsenheter i 16 länder, bidrar Unilabs 12 000 medarbetare till att rädda liv varje dag.

Läs mer på unilabs.se