Unilabs formar framtidens diagnostik

Bristen på röntgenläkare och patologer i Sverige försvårar snabb och kvalitativ diagnostik vid exempelvis cancersjukdomar. Den europeiska diagnostikgruppen Unilabs vill nu forma framtidens diagnostik genom att bland annat ge patienter tillgång till subspecialister inom radiologi och patologi oavsett var de bor genom att använda telemedicin.

Unilabs är ledande inom områden som röntgen, patologi, labbmedicin och genetik. När de under 2017 förvärvade Telemedicine Clinic knöt man också till sig specialistkompetens för hur man skapar effektiva diagnostiknätverk där man kan uppnå en hög medicinsk kvalitet.

– Vi skapar lösningar med fokus på kvalitet. Vi vill hjälpa Sveriges patienter att få tillgång till specialiserade röntgenläkare och patologer. Små kliniker till exempel kan ofta bara ha ett fåtal röntgenläkare som måste täcka alla områden men med våra lösningar går rätt undersökning till rätt subspecialist, säger Henrik Agrell, en av grundarna till Telemedicine Clinic.

Det finns en stor efterfrågan på radiologer och patologer och Unilabs vill verka för att de som är verksamma kan användas på bästa sätt och ges möjlighet att arbeta flexibelt.

– Vi låter våra läkare fokusera på diagnostiken istället för administrativt jobb och samtidigt arbeta med de områden de är bäst inom. Då vi jobbar med distansdiagnostik så kan man antingen arbeta hemifrån eller på något av våra center, till exempel mitt i centrala Stockholm eller i Barcelona.

Presenteras av: