Så enkelt hittar socialtjänsten skyddade boenden med rätt kompetens

Unizon, en riksorganisation för över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer, har lanserat en ny webbsida för att hjälpa våldsutsatta kvinnor med stöd och förenkla för myndigheter att hitta skyddade boenden åt dem.

– Webbsidan är anpassad så att myndigheter ska hitta boenden med rätt kompetens för varje enskilt fall, men kan också användas av stödsökande och likaså för de som vill veta mer och öka sin kunskap om mäns våld mot kvinnor, säger Olga Persson, ordförande, Unizon.

Tusentals kvinnor och barn tvingas varje år fly sina hem på grund av mäns våld. Landets kvinnojourer erbjuder en trygg plats att bo på, stödsamtal och ett helhetsstöd för kvinnor och barn. 

Unizon arbetar för att alla våldsutsatta kvinnor och barn ska erbjudas stöd och skydd av hög kvalitet oberoende av sin livssituation och bakgrund. Förbundets nya hemsida unizonjourer.se ska fungera som en portal för kvinnor och tjejer som behöver hjälp och stöd, samt för att förenkla för socialtjänsten att hitta skyddat boende och samtalsstöd.

Sökfunktion till rätt boende
Webbsidan har en avancerad sökfunktion som visar vilken specialkompetens det skyddade boendet erbjuder. Det kan handla om språkkunskaper, förstärkt skalskydd, missbruksproblematik, barnverksamhet eller om våldet bottnar i hedersförtryck. Jourerna finns över hela landet. 

Kvinnojourer och tjejjourer växte fram i Sverige på 1970-talet och har under över 40 år utvecklat en unik kompetens och erfarenhet av att stötta och skydda kvinnor och barn. Jourerna arbetar också förebyggande mot mäns och killars våld och har en viktig funktion att bära våldsutsatta kvinnors och barn röster i påverkansarbetet för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna arbetar utan vinstintresse och på idéburen grund.

– Vi har funnits länge och det har alltid varit kvinnojoursrörelsen som har tagit det största ansvaret för att stötta och skydda kvinnor och barn som är utsatta för mäns våld. Så är det fortfarande i dag i Sverige. Unizon och alla våra medlemsjourer står alltid på kvinnors och barns sida. Vi ser att det är otroligt viktigt att i ett ojämställt samhälle vara tydliga med den positionen, säger Olga Persson.

Är med från första dagen
En jour som är medlem i Unizon är Familjefridsjouren i Höganäs i nordvästra Skåne. Verksamheten har drivits sedan 2005 och i dag har man åtta lägenheter för skyddat boende och totalt sju anställda.

Cecilia Nilsson är verksamhetschef.

– Vi är med och hjälper kvinnorna från den första dagen då socialtjänsten ber oss om plats på vårt boende. Vi ser varje kvinna, vi möter henne där hon är, stärker och hjälper med det praktiska som behövs och finns där hela vägen ända tills hon eventuellt får en lägenhet eller flyttar någon annanstans av olika anledningar.

Kompetens i digital säkerhet
På Familjefridsjouren har man en stor erfarenhet att stötta kvinnor och barn. Personalen fortbildas ständigt, till exempel i hur kvinnorna ska skyddas från att hittas via sociala medier och internet.

– Vi har hjälp av ett säkerhetsbolag som håller oss uppdaterade om olika funktioner i nya appar, så att kvinnorna av misstag inte ska röja sitt skyddade boende, säger hon och avslutar:

– Vi gör alltid en säkerhetsplanering så att de som kommer till oss ska känna att de är säkra och skyddade.

Läs mer här

Om Unizon
Unizon samlar över 130 idéburna och icke-vinstdrivna kvinnojourer, tjejjourer, ungdomsjourer och jourer mot sexuella övergrepp. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar, utifrån en kunskap om våld, kön, genus och makt. 2020 hade Unizons jourer nära 140 000 stödkontakter med kvinnor och barn.