Utbildningschefen Fredrik Nordvall och avdelningscheferna Lena Ländin och Magnus Persson.

Syr ihop all utbildning – från förskola till vuxenutbildning

En röd tråd som löper från förskolan och grundskolan vidare till gymnasiet och vuxenutbildningen. Upplands-Bro har tagit ett helhetsgrepp kring all utbildning i kommunen och ser redan positiva effekter.

Numera hänger alla utbildningsverksamheter i Upplands-Bro kommun ihop. Syftet med omorganisationen är att skapa en röd tråd genom lärandet och att öka likvärdigheten mellan olika förskolor och skolor.

– Att vi är en liten kommun gör att vi kan organisera oss på det här sättet. Vi kan samla alla rektorer i ett och samma klassrum och samtala kring förbättringsområden och det systematiska kvalitetsarbetet, säger utbildningschefen Fredrik Nordvall.

Lena Ländin och Magnus Persson är avdelningschefer för förskola och grundskola respektive gymnasium och vuxenutbildning. Lena Ländin ser flera fördelar med de ökade möjligheterna till samarbete och erfarenhetsutbyte mellan rektorer inom olika verksamhetsområden.

– Vi kan exempelvis göra bättre övergångar från förskola till grundskola. När rektorerna i grundskolan och förskolan har ett närmare samarbete blir det lättare att bygga vidare på välfungerande strukturer kring barnen vid övergång till förskoleklass, säger Lena Ländin.

Tydligare ”vi-känsla”
Nu finns det även större möjligheter att forma gemensamma förhållningssätt. När alla rektorer samlas och diskuterar kring hur pedagoger och lärare ska möta barn och elever blir bemötandet på de olika skolorna mer likvärdigt. När alla verksamheter hänger ihop är det dessutom lättare att få en överblick och därmed fördela resurser så att skattepengarna hamnar där de skapar mest nytta för eleverna.

Trots att omorganisationen gjordes nyligen märker Fredrik Nordvall redan en positiv förflyttning.

– När våra rektorer pratar med varandra och samlas kring gemensamma frågor skapas en ”vi-känsla”. Det har blivit tydligare att det är vi tillsammans som är Upplands-Bro kommun, som kan göra skillnad för våra barn och elever, säger han.

Läs mer om barn- och utbildningsverksamheten i Upplands-Bro kommun

Om Upplands-Bro kommun
Upplands-Bro kommun ligger i nordvästra delen av Stockholms län. Centralort är Kungsängen. Kommunen har cirka 31 000 invånare.