Fullt fokus på medarbetaren i Upplands Väsby kommun

I tillväxtkommunen Upplands Väsby är du som medarbetare i centrum – på riktigt. Kommunen har sedan länge attraherat nytänkande, ansvarstagande och motiverade medarbetare, mycket tack vare fokus på utveckling och välmående.

– Vi vill att du känner glädje när du går till jobbet. Att vi tar vara på ditt engagemang och har förståelse för livspusslet, säger kommundirektören Regina Kevius.

Som nyanställd erbjuds du kompetensutveckling och ökad kommunkännedom för att på bästa sätt ta dig an din samhällsroll. Här är ett aktivt värdegrundsarbete, meningsfullhet samt fokus på hälsa av högsta prioritet.

– Att arbeta i en kommun är att bygga vårt gemensamma samhälle. Det finns inget viktigare uppdrag. Du ställs inför situationer som kräver hela din kompetens och kreativitet – men du får så mycket tillbaka när du ser hur din insats får människor att utvecklas. Att arbeta tillsammans med andra som brinner för samma frågor skapar dessutom kamratskap och arbetsglädje, säger utvecklingsledaren Eva Björklund.

Värdegrundsarbete utvecklar verksamheten
I Upplands Väsby kommun arbetar man på olika sätt för att ta till vara på medarbetarnas kompetens och kreativitet. På social- och omsorgskontoret har man valt att ha ett aktivt värdegrundsarbete som verktyg i verksamhetsutvecklingen. I workshops och i samtal på enheterna har medarbetarna utarbetat värdegrundens fyra ledord: delaktighet, kompetens, tillit och respekt.

– I värdegrundsarbetet tar våra medarbetare fram idéer kring hur vi utvecklar verksamheten utifrån de fyra värdeorden. Vi har grymt kompetenta medarbetare som driver utvecklingsarbetet, konstaterar Eva Björklund.

Väsby vågar och gör
Enligt kommundirektör Regina Kevius är det bästa med Upplands Väsby kommun att många idéer kan förverkligas relativt snabbt. Väsby vågar, helt enkelt. Fokus är att kunna göra det bättre för människor genom hela livet, från förskola till äldreboende. Enligt henne är balans avgörande för att skapa medarbetarengagemang.

– Vi tror att hållbara organisationer kännetecknas av välmående och engagerade medarbetare som får möjlighet till att utvecklas. Välkommen till Väsby!

Läs mer om Upplands Väsby kommun här

Presenteras av: Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby vågar och gör!

Kommunen är en snabbväxare i regionen mellan Stockholm och Uppsala med ca 45 000 invånare. I kommunen jobbar cirka 1 700 medarbetare. Att arbeta i Upplands Väsby är en merit och en investering för framtiden!

www.upplandsvasby.se