Stor bild, foto: Alex Giacomini. Liten bild, källa: meruppsala.se

Därför är Uppsala en självklar plats för Life Science i Norden

Framåtriktad och innovativ utveckling behöver ske för att Life Science-industrin ska växa. Det är inte bara närheten till universiteten och den utbredda Pay it forward-kulturen som lockar allt fler bolag inom sektorn till Uppsala och gör att allt fler startar här. Enligt Charlotte Skott, Näringslivsdirektör i Uppsala Kommun, är en stor bidragande faktor till detta även den långa och starka traditionen av Life Science som en av motorerna för staden.

Uppsala Business Park, Uppsala Science park och Främre Boländerna är några av de områden för Life Science som finns i Uppsala. Staden har länge gått i bräschen för sektorn som bidrar till att främja människors hälsa genom forskning och utveckling av bland annat läkemedel och medicintekniska produkter. Charlotte Skott, Näringslivsdirektör i Uppsala Kommun, berättar att Uppsalas näringsliv är brett och kan beskrivas som en pyramid: näringslivspyramiden.

– Som en stark bas har vi vardagliga verksamheter och i mitten en kunnig tjänste-produktsektor som också fungerar som underleverantörsled till toppen på pyramiden. Toppen i sin tur består till stor del av Life Science-företag. Näringslivspyramiden behöver fortsätta växa som en intakt helhet för att Uppsalas näringsliv ska fortsätta må bra och vara konkurrenskraftig på en global marknad.

Vill skapa 2 000 arbetstillfällen per år
Som Näringslivsdirektör får Skott förmånen att jobba för en gemensam hållbar tillväxt i Uppsala tillsammans med medarbetare, entreprenörer, innovationsstödssystem, stadens båda universitet och många andra. Deras gemensamma mål är att uppnå en tillväxt om 2 000 arbetstillfällen per år i kommunen.

– Vi har flera nya företag som valt att ta sin verksamhet till Uppsala eller att starta här just för den miljö och de förutsättningar vi gemensamt har skapat. Främre Boländerna är ett bra exempel på plats där nästa generations företag har möjlighet att växa och utvecklas, och expansion kan ske.

”Avgörande för vår framgång”
Ett av de bolag som valt att etablera sig i Uppsala är vaccinbolaget Novavax. De har utvecklat och tillverkat en nu patenterad vaccinkomponent som levereras till kunder inom både human- och veterinärbranschen. Magnus Sävenhed, företagets vd, berättar att forskningen om den här typen av vaccinkomponent (adjuvans) ursprungligen kommer från Sveriges Lantbruksuniversitet, som har sitt säte i Uppsala.

– Under de inledande åren av bolagets historia var vårt nära samarbete med universitetet helt avgörande för att ta vår idé till ett kommersiellt bolag. Möjligheten att kunna använda de Science parks som finns för nystartade företag i Uppsala har dessutom hjälpt oss att utveckla och expandera verksamheten. I Uppsala finns även den kompetens som vi har behövt, vilket har lett till att vi kunnat växa från 50 till 200 anställda på bara 2–3 år.

En expansiv region
Framtiden ser ljus ut för Uppsala, konstaterar Charlotte Skott, då det är en expansiv region där Life Science spelar en viktig roll.
– Vi är stolta över att en av de viktigaste noderna för Life science-sektorn i Sverige finns i Uppsala. Samtidigt är den globala konkurrensen knivskarp för en bransch som ägnar sig åt att rädda liv, som skapar många jobb, knyter samman både forskning och företag och har hela världen som marknad. Att fortsätta gynna sektorn är verkligen något som vi i Uppsala gemensamt vill fortsätta att skapa förutsättningar för.

Läs mer om Life Science i Uppsala kommun på meruppsala.se