Uppsala Universitet hjälper skolledare att förbereda sig för det oförutsedda

Rektorsutbildning är obligatoriskt för alla skolledare inom förskola, grundskola och gymnasium. Genom utbildningen rustas man för sin roll som rektor och får verktyg som gör att man kan känna sig säkrare i sitt ledarskap. Uppsala Universitet har hjälpt till att forma framtidens rektorer under flera år och lägger i sin utbildning särskilt fokus på hantering av oförutsedda situationer – som exempelvis flyktingkrisen 2015 och den nuvarande Coronakrisen.

Som skolledare ställs man inför en rad utmaningar som kräver kunskap och ett stabilt ledarskap. Uppsala Universitets rektorsutbildning hjälper nyblivna ledare att utvecklas inom allt från skoljuridik till hur man driver ett framgångsrikt kvalitetsarbete i sin verksamhet.

– Utbildningen innefattar skoljuridik, styrning, organisering och kvalitet samt skolledarskap som handlar mycket om hur man som rektor kan leda och förbättra sin verksamhet. Vi har fått väldigt fina omdömen från skolhuvudmän och deltagare genom åren vilket vi tycker är väldigt roligt, säger Anders Arnqvist, utbildningschef på Uppsala Universitet.

I och med att skolledare ofta måste fatta tuffa beslut och vara beredda på olika typer av händelser lägger utbildningen särskilt fokus på hantering av situationer som är svåra att förutse. Det kan vara ett plötsligt ökat antal elever i samband med en flyktingkris eller andra händelser som naturkatastrofer eller den pågående Coronapandemin.

– Detta perspektiv finns i samtliga kurser. I juridiken, som blir allt viktigare inom skolan, och i kvalitetsarbetet där mycket handlar om att ha tentakler och kunna se vilka samhällsförändringar som är på gång. Kommer många nyanlända eller måste man helt plötsligt bedriva all utbildning på distans måste man ha system på plats som kan hantera detta.

Många plötsliga förändringar går inte att förbereda sig inför, menar Anders Arnqvist. Där är mod och säkerhet i sitt ledarskap en viktig faktor.

– Man måste lära sig att vara modig nog att pröva nya sätt att bedriva skolverksamhet på. Vi försöker lära deltagarna att våga utmana invanda mönster och fundera över hur man kan göra saker och ting annorlunda. Både samhälle, elever och föräldrar har förväntningar och där hjälper vi rektorerna att hitta en balans i sitt ledarskap så att de stärks.

Läs mer om Uppsala Universitets rektorsutbildning här 

Presenteras av:

Om Avdelningen för Rektorsutbildning

Avdelningen för Rektorsutbildning finns i kvarteret Blåsenhus nedanför Uppsala Slott och granne med Uppsalas Botaniska trädgård. Vi är för närvarande 21 personer som jobbar med våra uppdragsutbildningar, masterutbildningens fristående kurser, övriga uppdrag och forskning.

Vårt team består av Utbildningschef, Studierektor, Projektsamordnare, Projektadministratör, Lektorer, Universitetsadjunkter och Doktorander. Utöver det finns även ett antal externa handledare som är knutna till oss i Professionshandledningen inom Rektorsprogrammet.

Vårt huvuduppdrag är det statliga Rektorsprogrammet.