Välkommen till oss i Sala

Sala kommun satsar på sin vård- och omsorgspersonal. Med satsningarna vill de få personalen att känna sig sedda och delaktiga och på så sätt minska sjukskrivningstalen och skapa en hållbar och attraktiv arbetsplats.

Salas lilla men vackra stadskärna har anor från 1600-talet och i Sala kommun, som har omkring 22 000 invånare, är naturen alltid nära inpå. Här finns gott om strövområden och öppna landskap och Sala silvergruva, som efter 500 år i drift nu är nedlagd, har blivit ett populärt rekreationsområde.

Från Sala är det enkelt att pendla till Västerås, Örebro, Uppsala och Stockholm och här finns möjligheten att köpa hus och lägenheter till låga priser. Just nu rekryterar Sala kommun socionomer, fysioterapeuter, sjuksköterskor och arbetsterapeuter inom området vård och omsorg.

- Jag kände mig hemma från första stund här i Sala, säger Asus Sharif som är boendechef för ett stödboende för ensamkommande inom integrationsenheten i kommunen. Hon har bott i Sala kommun i tjugo år och trivs.

- Här får jag fortlöpande handledning och utbildning och kan enkelt samarbeta med olika instanser eftersom avstånden inom kommunen är korta, säger hon. Här i Sala får jag som chef möjlighet att fokusera på arbetsmiljöfrågor för mina medarbetare. Att medarbetarna ska känna sig trygga och delaktiga i sitt arbete är en viktig del av kommunens strategi för att minska sjukskrivningstalen och bygga en hållbar verksamhet. De vet att om de ska kunna ställa krav på sina medarbetare, måste de också ge dem rätt förutsättningar för att kunna möta kraven. För socialchef Per Ström är medarbetarna den bärande byggstenen i kommunens verksamhet. Inom området vård och omsorg är han därför väldigt noga med att satsa på personalen som erbjuds kontinuerligt stöd i sina arbetsuppgifter. Här finns möjligheten att utvecklas i sin profession, både som individ och tillsammans med sina kollegor. Kommunen utvecklas ständigt och använder gärna ny teknik inom en rad områden för att underlätta och förenkla arbetet för sina medarbetare och skapa förutsättningar för bättre vård och omsorg.

-Sala är en kommun av lagom storlek, med korta beslutsvägar, god kontinuitet i bemanningen, god stämning och vi är utvecklingsbenägna både när det gäller arbetsmetoder och teknik, avslutar Per Ström. Kontakta Sala kommun direkt om du vill veta mer.

Presenteras av: