RESAN MOT EN SMARTARE SKOLA

En smartare skola är programmet som samordnar projekt inom digitalisering och utveckling kopplat till utbildning i Värmdö kommun. Programmet är en del av satsningen Vårt smartare Värmdö, där kommunen med en utforskande kultur och innovativa idéer satsar på att skapa bästa möjliga värde för varje skattekrona.

Hur ser framtidens förskola och skola ut? Och vilka nya krav och förväntningar kommer att ställas på utbildningsområdet framöver? Det är bland andra dessa frågor programmet En smartare skola ställer sig i sitt uppdrag. Programmet, som stäcker sig fram till och med höstterminen 2023, har som uppgift att samordna och genomföra ett antal större och mindre projekt kopplat till digitalisering och utveckling inom utbildningskontoret i Värmdö kommun.

– En smartare skola är verkligen en spännande transformationsresa med sikte på framtidens lärande, som vi gör tillsammans med personal, barn och elever samt vårdnadshavare. Vi vill på sikt kunna erbjuda en av Sveriges bästa utbildningar, med bred likvärdighet och en hög måluppfyllelse för barn och elever. Samtidigt vill vi också möjliggöra för medarbetarna att kunna lägga mer värdeskapande fokus på sitt grunduppdrag; att planera, genomföra och utvärdera sin undervisning, berättar Ingmarie Lagne och Mats Lundström, skolchefer förskola/skola, Värmdö kommun.

En smartare skola ska bland annat resultera i en upphandling av ett gemensamt digitalt ekosystem, genomförandet av en pappersfri skolstart och arbete kring förbättrade skolprocesser. Fokus i alla projekt ligger på att samla, utveckla och erbjuda smarta, flexibla och enkla lösningar, processer och funktioner, som underlättar vardagen för elever, vårdnadshavare och skolpersonal i Värmdö. Den uttalade formella målsättningen för programmet är att säkerställa att den nationella digitaliseringsstrategin uppfylls samt att skapa förutsättningar för utbildningskontoret att verka i sin beslutade vision ”100 av 100”, där varje barn, elev och medarbetare når sin maximala utvecklingspotential i en möjliggörande organisation.

 

Om Värmdö Kommun och En smartare skola
Nyfiken på resan? Via www.varmdo.se/ensmartareskola kan du bland annat läsa mer om programmet, fördjupa dig i visionen ”100 av 100” eller lyssna på ett podd-avsnitt på ämnet. Där kan du även klicka dig vidare till mer information om det övergripande arbete kring Vårt smartare Värmdö.