Jenny Odén på Vattenfall E-mobility.

Varför ska du satsa på elbilsladdning i din fastighet?

Marknaden för elbilar ökar stadigt i Sverige. Prognosen är att det år 2030 kommer att finnas 2,5 miljoner laddbara fordon i Sverige*. Nu måste vi tillsammans skapa förutsättningar för laddning och där är fastighetsägare och byggföretag en viktig nyckel.

Det finns redan i dag krav på laddinfrastruktur som har införts i bygglagstiftningen. Denna gäller både för nybyggnation och i vissa fall även ombyggnation. Många fastighetsägare har anammat detta och förberett för elbilsladdning i sin fastighet, och byggföretag lägger in det i sin planering redan vid starten av byggprojektet.

– När det sedan blir dags att välja leverantör för laddstolpar och tjänster är de vanligaste frågorna ’vem äger laddstolpen, hur går laddningen till rent praktiskt, och vem betalar för vad?’ Det här är frågor som vi kan hjälpa till med, säger Jenny Odén på Vattenfall E-mobility.

Flexibelt upplägg är viktigt
Alla har olika förutsättningar. Därför är det viktigt att kunna välja ett enkelt och flexibelt upplägg med skräddarsydda laddlösningar. Att fritt kunna välja mellan olika betallösningar, olika kombinationer av hårdvara och/eller tjänst samt med eller utan installation är nyckeln.

– Hos oss medföljer alltid tjänsten Connect som ger er uppkoppling, support, kundservice och statistik. Du kan också välja om du vill ha en flexibel prissättning efter era förutsättningar och mål, samt slippa administration. Vi hanterar helt enkelt betalningarna. Viktigt är att ni som kund kan välja vad ni vill ha och enkelt ändra er tjänst allt eftersom behoven ökar eller förändras, fortsätter Jenny Odén.

Fastighetsbolaget Diös är en av dem som satsar på elbilsladdning. Ett fastighetsbolag i norra Sverige där elen kommer från förnyelsebara källor och förutsättningarna för att köra elbil är goda. De var tidiga med att byta ut sina egna servicebilar till elbilar och erbjuder nu elbilsladdning även till sina kunder.

– Det är viktigt för oss att vi hjälps åt att nå klimatmålen tillsammans med våra kunder och en kritisk del i det är kunskap. Därför håller vi kontinuerligt webinarier för att hjälpa våra kunder att komma i gång, hålla sig ajour med vad som händer på marknaden och bygga på efter behov, avslutar Jenny Odén.

Källa: *Elbilsstatistik Power Circle

 

 

Ladda elbilen smart och säkert med InCharge
Med InCharge flexibla laddlösningar får du en enkel vardag oavsett om du laddar elbilen hemma, på företaget eller längs med vägen. Tillsammans möjliggör vi i ett fossilfritt liv inom en generation genom att sätta elbilsladdning på kartan.

Här hittar du tips inför installation av laddstationer i din fastighet

Prenumerera på nyheter om fastighet och bygg