Emil Björk, VDC-ansvarig och Joakim Örn, digitaliseringschef

Med digitalisering och involvering siktar Veidekke mot hållbarhetsmålen

Med projekt i hela Skandinavien är Veidekke en etablerad aktör inom byggbranschen. Nu pågår ett digitaliseringsarbete i syfte att utveckla verksamheten och hjälpa till att nå de globala hållbarhetsmålen.

Vi har sett att det har varit enkelt att digitalisera de tidigare delarna av projekten, och nu är det fullt fokus på att effektivisera befintliga processer med hjälp av digitalisering. Men strategiskt har vi sikte på att designa helt nya processer för att komma åt den stora potentialen, säger Joakim Örn, digitaliseringschef.

Rent praktiskt innebär detta att man bland annat effektiviserar arbetet och ser över vilka moment som kan automatiseras för att spara tid. Fokus är att förenkla och anpassa processerna så att allt fortlöper smidigt för de medarbetare som dagligen ska arbeta med dem. Joakim betonar vikten av det Veidekke kallar involverande arbetssätt.

– Ett skräddarsytt systemstöd för våra medarbetare uppnås genom tidig involvering, så att vi förstår och kan tillgodose deras behov.

“Hela branschen måste digitaliseras”
Det kontinuerliga hållbarhetsfokuset gör att man bland annat måste hitta nya sätt att arbeta.

– Det är en utmaning helt klart, hela branschen måste digitaliseras för att vi ska kunna nå våra klimatmål, säger Emil Björk, ansvarig för VDC.

VDC står för Virtual Design Construction och är ett arbetssätt som går ut på att man bryter ner sitt mål i mindre, kvantifierbara mål som man kan mäta och följa upp. Arbetet sker i virtuella modeller, så kallade BIM-modeller, och i det här avseendet är Veidekke ledande i branschen.

– Vi har certifierat medarbetare i VDC sedan 2008. Vi mäter så mycket som möjligt för att kunna analysera och optimera vårt arbetssätt kontinuerligt, säger Emil. 

Matilda Lissert, hållbarhetsstrateg och Christian Clase, verksamhetsstöd & utveckling

Ekologisk hållbarhet en integrerad del i företagets strategi

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är utgångspunkten för insatser och åtgärder som Veidekke dagligen arbetar med för att bidra till och driva utvecklingen i branschen framåt.

– För oss är hållbarhet en integrerad del i företagets strategi. Samhällsansvar, eller ”samfundsansvar” som våra norska kollegor uttrycker det, är en naturlig del av vår företagskultur. Där begrepp som värderingar, långsiktighet, värdeskapande samspel och involvering spelar en avgörande roll, säger Matilda Lissert, hållbarhetsstrateg.

Genom att arbeta med digitalisering har Veidekke infört många åtgärder som vart och ett påverkar miljön i rätt riktning. Med hjälp av livscykelanalyser kan man ta reda på i vilket skede en byggnad har som störst klimatpåverkan, med den informationen kan vi göra direkta åtgärder för att minimera detta. Genom miljödatabaser kan vi säkerställa medvetna val och genom att loggbokföra det vi bygger in får vi historik. Visar framtiden att något är farligare än vi trott så kan vi se i vilka projekt och i vilken omfattning vi använd ämnet och utifrån det vidta eventuella åtgärder.

–Tidigare har fokus i debatten handlat om byggnaders miljöpåverkan under brukarfasen. Men med förbättringar som mer energieffektiva hus, förflyttas miljöpåverkan nu till produktionsfasen som står för den största påverkan.

Ett sätt att minska klimatpåverkan under produktionsfasen är att bygga i trä. Vi bygger just nu Cederhusen i Hagastaden, Stockholm. Det kommer att bli ett av de största trähusprojekten i världen i innerstadsmiljö. Trä har många fantastiska egenskaper, det binder koldioxid och är ett förnyelsebart material, säger Matilda.

En involverande kultur
De involverande arbetssätten är något som genomsyrar hela kulturen på Veidekke. Det finns en stark ambition om social hållbarhet och att alla ska få vara med att påverka. Därför lyssnar man gärna på medarbetarnas idéer.

– Vi strävar hela tiden efter att bli bättre, avslutar Joakim.

Veidekke grundades i Norge 1936 och är det stora, lilla företaget. Med muskler men som alltid låter hjärtat visa vägen. Här är framtiden jämställd. Hållbarhet är inget modeord, det är handling. Hos oss är det viktigaste att alla får vara som hen vill, för det är då människor växer och bygger bra samhällen tillsammans. 

Läs mer på www.veidekke.se