Människor som bär på ett bagage av hot och våld

Du bär ditt sovande barn i famnen en morgon på väg till Socialtjänsten. Några timmar därpå vaknar barnet och allt är förändrat; mysfilten i vardagsrummet, favoritläraren i skolan, bästa kompisen – borta. Även hoten och våldet, mardrömmen som var er verklighet. Vejbyhems Vård och Boende arbetar för att låta er andas ut, bearbeta och bygga en trygg framtid.

Våld och hot är en vardag som drabbar såväl kvinnor som män, barn och familjer. Överallt och varje dag. När det är frågan om liv eller död krävs det ibland att leva skyddad livet ut. Det innebär att man kanske behöver byta namn och flyttar långt bort ifrån personen som skadat dig.

– Människor bär på ett bagage av våld, straff, kontroll och hot vardagligen och helt plötsligt sätts de in i någon slags frihet och ska börja bearbeta, säger Malin Crona, Enhetschef på Vejbyhem.

Ge barnen en vardag
Vejbyhem riktar sig till de som behöver stöd eller skyddat boende, verksamheten lägger även extra fokus på barnperspektivet. Vissa barn har bevittnat våld och andra har själva har blivit våldsutsatta. Malin förklarar att det är viktigt att försöka ge dem en någorlunda normaliserad vardag.

– Börja skolan snarast och försök återgå till vanliga aktiviteter. Vissa behöver lugn och ro, andra behöver aktivera sig fysiskt.

Där man känner sig trygg
Med individanpassade insatser är Vejbyhems primära syfte att stötta klienter på uppdrag av landets socialtjänster. Målet är att klienten i skydd ska bli en självständig individ och flytta till en egen bostad där man kan leva tryggt, kan arbeta och barnen kan gå i skolan. Vejbyhem arbetar praktiskt och psykosocialt för att stötta, planera och ibland bära klientens bagage. Malin förklarar att vägarna sällan är raka och fortsätter:

– Den som har en skyddsplacering ska orka ta emot Socialtjänstens stöd, processa det som hänt och ta emot ny information för att ta sig vidare. Vi förstår att man kan känna sig hjälplös, rädd och kanske är helt slutkörd i sin livssituation, vi finns här för er.

Klicka här för mer information om Vejbyhem

Presenteras av:

Kontakta din närmsta Socialtjänst eller sociala jouren i din kommun om du är utsatt för hot och våld. Som myndighet kan du vända dig till oss för placering i skydd gällande klienter. Vi arbetar även med andra målgrupper i behov av stöd. Jobbar du på en myndighet och har frågor når du oss på: 010 7060350.