Markus Dencker leg. psykolog samt familje- och miljöterapeut och Kurt Strömberg, verksamhetschef på Viksjö Gård

SANNOLIKT ETT AV SVERIGES MEST KOMPETENTA BEHANDLINGSHEM

Hög kompetens under dygnets alla timmar och ett familjeterapeutiskt perspektiv är en del av förklaringen bakom den framgångsrika Viksjömodellen.

Att Viksjö Gård och Behandlingshem är annorlunda märks redan under den första behandlingsdagen. De flesta ungdomar anländer tillsammans med en eller flera familjemedlemmar eller andra vuxna, som sedan stannar kvar i ett par dagar i familjelägenheten. Samarbetet med de närstående är en av verksamhetens grundbultar.

– Det familjeterapeutiska perspektivet är centralt. Hos oss kommer psykiatrisk diagnostik i andra hand. Först kommer familjen och en förståelse av ungdomens sammanhang. För att förstå både ungdomarnas och familjernas svårigheter arbetar vi med livslinjer som även följer föräldrarnas historia, beskriver Markus Dencker, leg. psykolog samt familje- och miljöterapeut på Viksjö Gård.

Viksjömodellen utformades under 1980-talet i nära samarbete med den norske psykologiprofessorn Erik Larsen, en pionjär inom miljöterapi. Behandlingsmodellen bygger på hög kompetens hos personalen, vilket lyfts fram i vetenskapliga studier som en förklaring till de dokumenterat framgångsrika behandlingarna.

”En del av förklaringen till Viksjö Gårds goda resultat är att man har en ovanligt välutbildad personal, en mycket bra arbetsmiljö och en arbetsorganisation som medger inflytande och skapar en stark ansvarskänsla inför det egna arbetet.”

(Ur studien Armelius et al., 1999)

Hög kompetens under dygnets alla timmar
Viksjö Gård har tretton heltidsanställda socionomer och psykologer. De arbetar inte bara i sina roller som individualterapeuter, familjeterapeuter och ärendeansvariga. Det är även de som är miljöterapeuter under kvällar, nätter och helger. Ungdomarna har tillgång till hög kompetens under dygnets alla timmar och det ger också personalen en bredare bild av ungdomarnas svårigheter än om umgänget begränsats till familjeterapin och de individuella samtalen.

Markus Denckers engagemang går inte att ta miste på. Utöver sin roll som terapeut på Viksjö Gård och två års erfarenhet från BUP har han även författat trilogin Psyk 22 – om familjer, psykologi och psykiatri – samt en artikelserie om föräldraskap och psykiatri i nättidningen Kvartal. Hans texter präglas till stora delar av samma synsätt som man har på Viksjö Gård.

I artikelserien i Kvartal beskriver han konsekvenserna av den ökande diagnosticeringen och medicineringen. Han resonerar också kring varför tendensen att vilja skydda barn och ungdomar mot allt de upplever som obehagligt ofta blir en björntjänst. Lär man sig inte att hantera svåra känslor blir livet en utmaning. Att undvika allt som bränner kan dessutom urholka de nära relationerna.

– Vi arbetar med att lära ungdomar att hantera svåra känslor och erfarenheter inom trygga och trovärdiga relationer. Personalen är nyckeln, ungdomarna och deras föräldrar ska kunna lita på att vi gör det vi sagt att vi ska göra. Med tanke på att Viksjömodellen använts framgångsrikt i mer än 30 år så är det tydligt att vi gör något som fungerar, konstaterar Markus Dencker.

 

Behandlingshemmet Viksjö Gård:
– drivs av föreståndare och verksamhetschef Kurt Strömberg.
– flyttade till Viksjö Gård utanför Jakobsberg år 1982.
– har plats för elva ungdomar mellan 14 och 19 år.
– tar emot ungdomar med psykiatrisk problematik, trauma och social utsatthet.
– tar inte emot ungdomar med kriminell belastning eller drogmissbruk.

För mer info om
Viksjö Gård: www.viksjogard.se
Markus Denckers böcker och artiklar: kvartal.se och psyk22.se