Visiba Care förbättrar det digitala vårdmötet

Visiba Care är en skalbar teknisk plattform som ger vårdorganisationer möjlighet att öppna en eller flera digitala mottagningar i egen regi där vårdpersonal kan möta patienter, antingen via meddelanden eller videomöten med upp till fem deltagare. Plattformen består av ett webbgränssnitt för vårdgivaren och en app för patienterna där vårdgivaren själv kan konfigurera vårderbjudande per mottagning. Nu finns även möjligheten att integrera [Red Robin], en automatiserad triage- och anamneslösning för effektivisering av utvalda patientflöden.

Primärvården har på många håll kommit en bra bit på vägen med digitala vårdmöten som komplement till fysiska, men störst värde för både vård och patient skulle uppnås genom att införa digitala vårdmöten i alla typer av behandlingskedjor. Visiba Care vill bidra till denna utveckling med sin SaaS-tjänst, som idag är Nordens ledande plattform för digitala vårdmöten.
– Inom exempelvis specialistvården skulle ett stort antal möten kunna göras digitalt och spara extremt mycket tid och frustration för både patient och vårdpersonal. Stora delar av den initiala kontakten i primärvården skulle därutöver kunna automatiseras för att frigöra tid för vårdpersonal att verkligen fokusera på det faktiska mötet. Detta medför också att båda parter blir bättre förberedda, konstaterar Peter Tyreholt, produktchef för Visiba Care.

Johan Gustafsson, CEO, och Peter Tyreholt, CPO Visiba Care

 

”Den goda, nära vården”
Arbetet med plattformen pågår i kontinuerlig samverkan med Visiba Cares kunder för att utveckla framtida relevanta funktioner och vårdflöden samt göra tjänsten enklare att använda.
– Det finns alltid en risk för digitalt utanförskap, men redan idag arbetar vi med vårdpersonal som stöttar patienter med digital uppkoppling till olika vårdkontakter i hemmet. Det går i linje med den stora reformagenda som är kopplad till konceptet ”den goda, nära vården”, betonar vd Johan Gustafsson.

Visiba Care är licensbaserad och CE-märkt; plattformen ställer höga krav på användarautentisering och följer alla riktlinjer kring GDPR och patientdatalagen.
– Vårdgivarna köper de tjänster de vill ha, vilka hela tiden uppdateras och utvecklas med moderna och innovativa lösningar. Vi hjälper dem att sy ihop allt till en sömlös patientresa. Det är ett spännande område som skapar otroligt mycket värde för de som behöver det allra mest, avslutar Johan och Peter.

Presenteras av: Visiba Care

Om Visiba Care

Visiba Care har funnits sedan 2014 och är Sveriges ledande plattform för digitala vårdbesök. Plattformen används av över 50 % av Sveriges regioner i över 450 verksamheter, både inom kommun, primärvård och specialistvård. Visiba Care har stor erfarenhet av att hjälpa vårdgivare att komma igång och lyckas med en framgångsrik implementation av digitala vårdmöten.

Läs mer om Visiba Care på http://bit.ly/36pU5uC