Plattformen som revolutionerar digitala möten och evenemang

Pandemin har accelererat utvecklingen av digitala lösningar för möten, konferenser och evenemang. Det har även fått många att inse de ekonomiska, miljömässiga och tidsmässiga fördelarna med detta. Många av de möteslösningar som nyttjas är dock inte alltid de mest optimala, smidiga eller engagerande att använda – något plattformen vVenues har ändrat på. 

vVenues är en digital plattform för allt ifrån utbildningar och konferenser till galor och mässor. Med plattformen går det att på ett engagerande och interaktivt sätt skapa en virtuell mötesplats som kan skräddarsys efter behov, budskap och uttryck. Användarna kan enkelt navigera mellan exempelvis föreläsningar, sociala rum och workshops i en virtuell miljö som påminner om fysiska evenemang.  

– Pandemin har öppnat upp för nya sätt att mötas digitalt. Många har däremot kanske inte upptäckt hur bra upplevelser kan vara när det finns betydligt mer välutvecklade system för virtuella möten än vad de flesta upplevt under pandemitiden. Vi skapade en ny typ av digital plattform baserad på erfarenheter vi har från fysiska evenemang. vVenues tillåter ett nytt sätt att utforska digitalt innehåll och en helt annan, och mer interaktiv upplevelse att ta till sig information på. Virtuella möten passar också bra in som en komponent i metaverse-trenden, berättar Mats Mileblad, CEO vVenues. 

84 procent upplever det som ett fysiskt evenemang
Sedan våren 2020 har över 500 evenemang arrangerats och över en halv miljon personer har deltagit. Plattformen lanseras just nu även globalt. Undersökningar som gjorts efter evenemangen visar att 92 procent av besökarna upplever att den tillför mer värde jämfört med traditionella webbinars och 84 procent upplever det likvärdigt ett fysiskt evenemang. Digitala evenemang är dessutom överlägsna när det kommer till hållbarhet och tidseffektivitet vilket gör att det säkrat sin självklara plats även efter pandemin eftersom besökarna vant sig vid fördelarna. Då kommer det bli viktigt att använda en digital plattform som ger en bättre upplevelse än de klassiska möteslösningarna. 

– Vi har sett många olika användningsområden som vi inte ens hade tänkt på. Att genomföra en utbildning digitalt är otroligt effektivt eftersom man kan säkerställa att varje deltagare går igenom samma utbildning och certifieras på samma sätt även om ett företag har anställda över hela världen. Företagen får möjlighet att skapa upplevelser och förmedla mycket mer information på ett på besökarens villkor. Det blir dessutom inte samma kluster av människor som står och pratar och därigenom ett mer inkluderande nätverk, säger Mats Mileblad. 

Oändligt med möjligheter
Digitala events via vVenues kan anpassas oändligt för små eller stora evenemang som innehåller scener, breakoutmöjligheter, effektivt nätverkande, underhållning och utställningar. Det som skiljer vVenues från andra plattformar är att varje event får sitt eget utseende och innehåll anpassat för arrangörens agenda och varumärke, upplevelsen blir därför mer engagerande och unik. 

– Med vVenues går det att skapa oändligt med möjligheter som inte är möjliga att få med under ett fysiskt evenemang. Det blir dessutom mer anpassat när användarna enkelt kan välja vilken information de vill ta del av och när. Det går att medverka på sina egna villkor och man nå många fler. Digitala evenemang är här för att stanna och vi kan med vVenues möjliggöra en bättre upplevelse både för arrangörer och deltagare, avslutar Mats Mileblad.