Maria Swedin COO på Waybler.

Så ska elen räcka till alla – ladda elbilen smart istället för bara snabbt 

För att kunna förse Sveriges alla laddbara bilar med drivmedel krävs smartare laddning – och gemensamma insatser. Waybler har utvecklat en helhetslösning där fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kan erbjuda laddning till sex gånger så många fordon som en konventionell laddlösning.
– Vi behöver arbeta tillsammans för en hållbar framtid, bland annat genom att börja ladda smart istället för bara snabbt, säger Maria Swedin COO på Waybler. 

I takt med att allt fler väljer elbil ökar också behovet av optimerade laddmöjligheter på de platser där bilar står parkerade större delen av tiden – till exempel där människor bor eller arbetar. 

– I Sverige finns idag ungefär 400 000 laddbara bilar – en siffra som bara ökar hela tiden. Vi tror att ju fler elbilar det finns, desto smartare måste vi tänka kring hur vi laddar, menar Maria Swedin. 

En unik lösning för laddning av elbilar
Waybler var tidiga med att se hur elektrifieringen skulle kunna se ut och vilka behov som skulle skapas. Sedan starten 2015 har de utvecklat en smart laddlösning som gör att laddningen sker under den tid som elbilen är stillastående en längre period, som över natten eller under en arbetsdag. Maria Swedin förklarar att genom att nyttja parkeringstiden kan elen fördelas på fler fordon. 

– Vi har en riktigt bra effektstyrning som möjliggör fler laddplatser på den befintliga strömmen. Med vår produkt kan man ladda upp till sex gånger så många fordon som konventionella laddlösningar på samma effekt. 

Ibland uppstår situationer då man inte hinner eller kan planera sin laddning. I de fallen fyller snabbladdning en viktig funktion, och Maria Swedin poängterar att även den infrastrukturen behöver utvecklas. 

– Men i vardagen, där man tar bilen till jobbet och allt flyter på – då är det ju bekvämt att slippa åka iväg och snabbladda.  

Ett stort men viktigt steg
Elektrifieringen av samhället kommer med såväl möjligheter som skyldigheter och personligt ansvar. På Waybler talar man om vikten av solidaritet och att jobba tillsammans mot en mer hållbar framtid. Att byta ut fossila bränslen mot el är ett stort men viktigt steg. Finns det då goda och effektiva möjligheter till laddning är chansen större att man gör den konverteringen, menar Maria Swedin. 

– Vi vill vara med och bidra till den utvecklingen. För sju år sedan när vi började utveckla vår produkt var samhället i en helt annan situation, men nu har massmarknaden börjat växa fram. Det är nu det händer, avslutar hon.

  • Grundades 2015 
  • Med på Deliottes Top 50 lista över snabbast växande tech-bolag i Sverige 
  • Kontor i Stockholm, Göteborg och Frankfurt 
  • Verksamma i Sverige och Europa 

Läs mer här