Marie Wikander, COO på HR-techbolaget Wndy.

Hur får företag hybridarbete att fungera?

Pandemin har ritat om kartan för hur många av oss arbetar. Att utgå från hemmet kan göra att produktiviteten ökar, men det finns också faror. Wndy har samlat insikter för arbetsgivare som vill få hybridarbete att fungera.

Covid 19 har lett till en supersnabb omställning i arbetslivet – medarbetare kräver nu att få arbeta mer hemifrån än före pandemin. Detta ställer höga krav på Sveriges arbetsgivare, menar Marie Wikander, COO på HR-techbolaget Wndy som arbetar med att digitalisera HR-arbetet i företag och framförallt förenkla och förbättra tillgången på rätt HR-kompetens.
– Hur möter vi individers efterfrågan samtidigt som vi ser till gruppens behov och företagets bästa, frågar hon sig.

Det finns många studier som har försökt kartlägga konsekvenserna av ökat hemarbete, exempelvis ”Mid Corona” från Kairos Future. Studien har identifierat att fördelarna är bättre balans i livet och ökad produktivitet. Nackdelarna, enligt rapporten, är sämre samarbete och ökade silos, sämre relationer samt sämre samordning och ledarskap. Enligt Marie Wikander gäller det att se upp för de långsiktiga konsekvenserna.

– Om ledarskapet och samarbetet påverkas negativt av distansarbete gör ju det troligen att produktiviteten blir sämre successivt. Den vinst man i studien kortsiktigt kan se av distansarbete, riskerar alltså att eroderas på sikt.

Hybridarbete ställer därmed mycket högre krav på ledarskapet i en organisation. Hur engagerar vi medarbetarna och skapar starka relationer och en känsla av tillhörighet när många arbetar hemifrån?

– Det är lätt för chefer att fastna i ett kontrollbehov när medarbetarna inte finns på plats, vilket hämmar kreativiteten, menar Marie Wikander. Dessutom ställer det högre krav på ledarna att arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor, ett arbete som är lagstadgat för små som stora företag. Det är dock många företag som inte känner till alla krav.

– För att lyckas med att kombinera önskan om hybridarbete med företagets bästa gäller det att tydliggöra företagets riktning och mål, kommunicera effektivt, lyssna in medarbetarna samt att skapa ramar och riktlinjer både för företaget och teamet. Och ledarskapet är nyckeln till allt, menar Marie Wikander. 

FEM TIPS FÖR ATT KOMBINERA ÖNSKAN OM HYBRIDARBETE MED FÖRETAGETS BÄSTA

 1. Ta fram en tydlig strategi
  Det är viktigt att inte göra något förhastat utan att noggrant tänka igenom vad företaget har för behov och hur det påverkas av olika beslut om hybridarbete. Visst, medarbetarnas vilja ska hörsammas men det får ju inte påverka bolaget negativt på lång sikt.
 2. Det finns ingen universallösning
  Strategin måste utformas efter företagets behov – vad passar just er? Det är viktigt att kunna vara flexibel och justera på vägen. Det finns inte en modell som funkar för alla, den måste anpassas till varje organisations behov.
 3. Involvera medarbetarna
  Involvera medarbetarna, fråga dem om deras behov, förstå vad som är viktigt för dem för att de ska må bra och kunna prestera bra. Skapa en förståelse för vilka aktiviteter som kräver att man kommer in på kontoret och vilka aktiviteter som funkar bra hemifrån. Utforma ett ramverk kring hybridarbete som team kan förhålla sig till när de bygger upp egna förhållningssätt.
 4. Tydligt ledarskap
  Om det inte redan finns på plats är det viktigt att se över att ert företag har tydliga mål och en tydlig riktning som kan kommuniceras ner till alla team och alla medarbetare så att varje individ förstår hur de bidrar till företagets framgång. Tydliga mål för varje team som bygger på företagets övergripande mål.
 5. Glöm inte jämställdheten
  Glöm inte att reflektera över jämställdhet och inkluderande. Studier visar på att fler kvinnor än män samt fler äldre än yngre föredrar att arbeta hemifrån. Samtidigt är det dessa grupper som mer ofta diskrimineras på arbetsplatsen. Hur ser vi till att alla medarbetare har samma förutsättningar och att ledare behandlar alla lika oavsett var de arbetar.

 

Wndy förenklar livet för små och medelstora företag. Genom plattformen får företag snabbt och enkelt kontakt med marknadens främsta HR-expertis.
Gratis mall: Policy Distansarbete samt rådgivning vid behov!
Gå till wndy.se för att skapa ett gratiskonto och ladda ner mallen.