Molntjänster som kostnadseffektiviserar vården

Digitaliseringen går i snabb takt i alla samhällssektorer, så även inom hälso- och sjukvård. Wolters Kluwer satsar på nya molntjänster som skapar förutsättningar för en mer effektiv vård. En vård med färre återbesök och därigenom minskad belastning på sjukvården.

Med en modern sjukvård följer moderna informationslösningar, allt för att förbättra vården. Med en alltmer modern sjukvård följer moderna informationslösningar, allt för att förbättra vården. Digitaliseringen ökar i form av molnlösningar och det finns numera resurser som stödjer läkare och övrig vårdpersonal i deras arbete.

– I takt med nedskärningar, och en ökad belastning på sjukvården krävs förnyade arbetssätt och effektivisering. Vi tillhandahåller två prisbelönta SaaS applikationer som även finns tillgängliga som mobilappar. De stödjer vårdpersonal vid patientinteraktioner och är skapade för att minska antalet feldiagnostiseringar, samt förbättra egenvården. Detta för att minska antalet återbesök och kostnadseffektivisera vården, säger Martin Werme, regional säljchef på Wolters Kluwer.

Med Wolters Kluwers molntjänster får vårdpersonal tillgång till ett differentialdiagnostisk resurs med intuitiva verktyg för att navigera sig. Innehållet består av över 40 000 medicinska referensbilder, en komplett uppsättning diagnoser samt utförlig text, för att skapa gediget beslutsunderlag.

– Genom att använda mobilappen kan läkaren fotografera synliga åkommor och snabbare få förslag på diagnoser. Denna funktion är maskininlärd (AI) och blir ständigt mer precis i sina diagnosförslag. Vår andra applikation är en anatomisk referensresurs på de medicinska universiteten, och används inom vården. Det lättanvända gränssnittet gör det till ett perfekt hjälpmedel att undervisa patienter med, för att öka förståelsen för deras symptom och hur de kan behandla sig själva på bästa sätt. En bättre egenvård leder även det till färre återbesök och en minskad belastning
på sjukvården.

Presenteras av:

 

Wolters Kluwer är en globalt ledande leverantör av informationslösningar till ett flertal professioner, bland annat inom ”Hälsa”. Vårt sortiment av professionella lösningar kombinerar ’deep domain’ kunskap med avancerad teknik och tjänster för att generera bättre analys, resultat och ökad produktivitet för våra kunder.

Läs mer här