En skola för aktiva samhällsmedborgare 

Världen hotas av klimatförändringar och artdödDe här utmaningarna kommer att bli en alltmer kännbar del i den unga generationens vardag. För att hitta lösningar och åstadkomma hållbara förändringar behövs kreativa lösningar. Men det förutsätter delaktiga och engagerade samhällsmedborgare. Här har skolan en central roll att spela, menar WWF. 

– För att undervisningen ska gynna elevernas handlingskompetens måste de få arbeta med frågor som väcker deras engagemang och vilja att vara med att förändra. Det handlar om att få vara en del av lösningen här och nu, inte bara i framtiden, säger Susie Broquist Lundegård, senior projektsamordnare på WWF, som stöttar skolor och kommuner i arbetet med lärande för hållbar utveckling. 

Skolinspektionen skriver på sin hemsida: ”Utbildningen ska inte stanna vid att ge kunskaper om tillstånden i världen, utan också främja vilja och förmåga att påverka utvecklingen i en hållbar riktning. Lärande för hållbar utveckling definieras därför inte enbart genom sitt innehåll, utan i hög grad också av formerna för utbildningen.” 

Eleverna behöver alltså kunskap, motivation och möjligheter för att vara aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle. Detta kan sammanfattas i begreppet handlingskompetens.  

För att få till en skola som tar lärande för hållbar utveckling på allvar, i all verksamhet, varje dag måste skolledningen, tillsammans med all personal, ha en tydlig pedagogisk idé , som anger riktningen för hur undervisningen ska utformas för att utveckla elevernas handlingskompetens. 

 Arbetet måste följas upp och förbättras och vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete.  

–Här har inte bara rektor och lärare en viktig roll. Även politiker, både lokalt och på riksnivå, måste våga ställa krav på skolan när det gäller lärande för hållbar utveckling, säger Helene Grantz, utbildningssamordnare på WWF, som bland annat ger ut utbildningsmaterial och anordnar kompetensutveckling för lärare och skolledare.   

FAKTA
WWFs arbete för lärande för hållbar utveckling.
Världsnaturfonden WWF stöttar skolor och kommuner i lärande för hållbar utveckling.
Hitta fakta och inspiration på WWF skola och utbildning.
Influence the future-Vår stad 2030 är ett utbildningsmaterial för att gynna elevernas handlingskompetens.