Gör din röst hörd – för ett bättre klimat och en frisk natur 

Den 28 mars är det återigen dags för världens största klimatmanifestation. Earth Hour” arrangeras för att öka medvetenheten om de hot som planeten står inför. Och i åär det viktigare än någonsin att engagera sig menar WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén. 

– Vi är mitt i en brytningstid. Klimatförändringarna är redan här. Naturen är skadad och nästan helt undanträngd. Hela vår existens är hotad. Det finns fortfarande tid att vända utvecklingen, men det är mycket bråttom.

Varje år deltar miljontals människor världen över i Earth Hour. Den 28 mars klockan 20.30 är det återigen dags att som en symbolhandling släcka ner alla lampor under en timme – för fjortonde året i rad. Earth Hour-kampanjen startades av Världsnaturfonden WWF i Australien 2007 för att öka medvetenheten om de hot som planeten står inför. 

– För att begränsa och hantera hotet från klimatförändringarna måste vi leva upp till de åtaganden som vi satt upp i Parisavtalet. Det innebär att vi måste halvera våra utsläpp varje årtionde fram till mitten av århundradet, förklarar Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF.  

Supermiljöåret 2020
År 2020 kallas föSupermiljöåret. Det är nu som världens ledare ska fatta en rad beslut som ska sätta riktningen för vår framtid på planeten. 

– Vi är i en brytningstid där vi vet hur illa det faktiskt är på väg att bli, men där vi fortfarande har möjlighet att göra någonting åt både klimatförändringarna och vår biologiska mångfald. I år riktar vi oss speciellt till Sveriges kommuner och vi utmanar dem att ta ledarskap för en snabbare omställning. Våra lokala beslutsfattare har en väldigt viktig roll i klimat- och miljöarbetet! 

Värna om den biologiska mångfalden
WWFs måär att minska de ekologiska fotavtrycken och förbättra förutsättningarna för vår biologiska mångfald. Inom de närmsta årtiondena riskerar så många som en miljon växt- och djurarter att utrotas.  

Idag är ungefär hälften av svenskarna engagerade i kampen för miljön på något sätt. 

– Earth Hour väcker en känsla av gemenskap och hopp om att vi tillsammans kan göra skillnad. Tillsammans kan vi sätta press på världens beslutsfattare att agera nu! avslutar Håkan Wirtén.

Läs mer om WWF här

Presenteras av:

WWF är en oberoende naturvårdsorganisation. Med fem miljoner supportrar runt om i världen är WWF en av världens ledande ideella naturvårdsorganisationer med verksamhet i över 100 länder. 

WWF grundade Earth Hour 2007 som en enkel symbolhandling för klimatet, som idag vuxit till en global rörelse.