Evy Lundgren-Åkerlund, vd på Xintela.

Xintela siktar på sjukdomar som saknar effektiv behandling 

Biofarmabolaget Xintela genomför nu kliniska studier med stamcellsprodukten XSTEM® för behandlingar av knäartros och svårläkta venösa bensår. Parallellt utvecklar dotterbolaget Targinta riktade antikroppsbehandlingar för aggressiv cancer som glioblastom och trippelnegativ bröstcancer. 

Artros och svårläkta bensår orsakar stor smärta och mycket lidande. Det saknas i dag effektiv behandling. Här anses behandling med stamceller ha en mycket stor potential. Prekliniska studier har visat att XSTEM är både säker och effektiv och har förmågan att återskapa skadat ledbrosk samt läka hudsår i relevanta prekliniska modeller. Det kan bli ett genombrott i behandlingen av dessa sjukdomar.  Xintela har även en egen GMP-anläggning för tillverkning av sin stamcellsprodukt XSTEM för kliniska studier. Det ger många fördelar. 

 – Med vår egen GMP-enhet får vi full kontroll över produktionen och håller kostnader nere. Vi planerar även för tillverkning på kontrakt för andra bolag, vilket ger intäkter till den egna verksamheten, säger Evy Lundgren-Åkerlund, vd på Xintela. 

På Targinta har läkemedelskandidaterna TARG9 (antibody-drug conjugate, ADC) och TARG10 (funktionblockerande antikropp) visat mycket lovande resultat genom hämmande effekt på tumörväxt och metastasering i prekliniska modeller och är nu i preklinisk utveckling.   

 – Den gemensamma nämnaren i våra utvecklingsprojekt är cellytemarkören integrin α10β1 som vi dels använder för att selektera och kvalitetssäkra stamceller i XSTEM och dels som ny målmolekyl på vissa aggressiva cancerceller för riktad antikroppsbehandling. Vår patentskyddade markörteknologi har därmed öppnat upp för nya behandlingsmetoder inom ett flertal sjukdomsområden med stort medicinskt behov, avslutar Evy Lundgren-Åkerlund. 

Xintela utvecklar nya behandlingar inom stamcellsterapi och riktad cancerterapi med fokus på sjukdomar där det medicinska behovet är mycket stort.

Läs mer på: www.xintela.se