Cellmarkör för stamcellsterapi och riktad cancerterapi

Med en patentskyddad markörteknologi för stamceller och en egen produktionsanläggning är Xintela ett innovativt företag inom cellterapi att räkna med. Nu satsar de även på att ta fram en ny behandlingsmetod för aggressiva cancerformer och behandling av svår lungkomplikation vid covid-19.

Xintela utvecklar behandlingar inom områden där behovet av ny innovation är stort – artros, aggressiva cancerformer och Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS). Utvecklingsarbetet grundar sig i företagets markörteknologi XINMARK, där specifika cellyteproteiner fungerar som målmolekyler på stamceller och cancerceller. Från start har Xintela fokuserat på stamcellsterapi för artrospatienter som är en globalt växande miljardmarknad. Genom prekliniska studier på hästar har bolaget visat att stamceller som tagits fram med hjälp av markören kan bromsa utveckling av artros hos hästar efter en ledbroskskada.

– Vi är inte ensamma om att arbeta med stamceller, men vår teknologi gör oss verkligen unika. Med våra markörer kan vi sortera ut stamceller från exempelvis donerad fettvävnad och få fram en homogen stamcellspreparation av hög kvalitet som sedan expanderas i stora mängder, säger Evy Lundgren-Åkerlund, vd för Xintela.

Xintela har en egen GMP-förberedd produktionsanläggning för att tillverka sina stamcellsprodukter för kliniska studier. Nu inväntar företaget ett tillstånd för att producera den första produkten XSTEM-OA och inleda kliniska studier på artrospatienter. Markörteknologin XINMARK kan också användas för att detektera vissa aggressiva cancerceller och rikta behandlande antikroppar till dessa. Xintela fokuserar sedan tidigare på den aggressiva hjärntumören glioblastom, och nyligen presenterade företaget att nästa fokusområde blir trippelnegativ bröstcancer, även den en mycket aggressiv cancerform med dålig prognos.

– Plattformen XINMARK ger oss möjlighet att bredda verksamheten till nya utvecklingsområden. Därför har vi nu lagt till trippelaggressiv bröstcancer och även inlett en preklinisk studie av våra stamceller som behandling för Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), en svår och dödlig lungkomplikation som drabbar vissa covid-19 patienter, säger Evy Lundgren-Åkerlund. Nu hoppas hon kunna landa samarbeten med strategiska partners inom bolagets verksamhetsområden för att ytterligare stärka Xintelas plats på marknaden.

– Vår stamcellsteknologi i kombination med egen GMP-produktion gör oss verkligen unika och attraktiva för samarbetspartners, säger Evy Lundgren-Åkerlund.

Läs mer om Xintela här

Xintela är ett biomediciniskt bolag verksamt inom cellterapi och onkologi. Med sin patentskyddade markörteknologi utvecklar företaget nya behandlingsmetoder för artros, hjärntumörer och andra aggressiva cancerformer. Under året har Xintela även påbörjat en preklinisk studie för att utvärdera bolaget stamceller i en modell för behandling av ARDS.

Under juni/juli genomförde Xintela en riktad företrädesemission av nya aktier samt teckningsoptioner. Teckningsgraden uppgick till 291%. Genom företrädesemissionen och utökningsoptionen tillfördes Bolaget tillförs cirka 40,5 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till företrädesemissionen.

Läs mer på:

www.xintela.se

Följ oss på LinkedIn:

www.linkedin.com/company/xintela-ab