David Sagna, CEO på Zelmic.

CRO-bolaget Zelmic breddar verksamheten: ”Vi blir mer kompletta med både utveckling och GMP-tillverkning”

Zelmic utvecklar topikala (lokalt applicerade) läkemedel. Nu tar man klivet och bygger en GMP-anläggning för produktion till kliniska studier.

– Vår kunskap om topikala produkter är unik. Nu vill vi underlätta ytterligare för våra kunder att nå den kliniska fasen genom att även erbjuda tillverkning av kliniskt material, säger David Sagna, CEO på Zelmic.

Det Lunda-baserade företaget Zelmic arbetar med forskning och utveckling kring topikala läkemedel. Tidigare har man arbetat fram till och med de prekliniska faserna och tillverkat för studier som körs enligt GLP, Good Laboratory Practice.
Därefter har kunderna flyttat tillverkning till kontraktstillverkare som lyder under GMP, Good Manufacturing Practice.
För att korta ned ledtiderna och komplikationerna kring tillverkning för kliniska studier bygger nu Zelmic en egen GMP-anläggning.

– Vi kommer därmed bli mer av en One Stop Shop, ett CDMO som kan erbjuda både utveckling och tillverkning, säger David Sagna.

Tanken är att Zelmic ska kunna hjälpa sina kunder med en större del av utvecklingsprocessen genom att öka utbudet av sina tjänster.

– Vi ser att allt fler kunder söker efter en allt-i-ett-lösning. De vill gärna att utveckling och tillverkning sker på samma ställe för att minska kostnader och ledtider för att komma in i klinisk fas. Det är viktigt att få tag på en erfaren och duktig utvecklingspartner som kan utvecklingsdelen. Vi kan hjälpa dem att nå den kliniska fasen, snabbare, enklare och säkrare, säger han.

Anläggningen klar 2022
Arbetet med den nya GMP-anläggningen är i full gång, och den ska vara klar och driftsatt under nästa år. Man räknar med att ha en kapacitet att tillverka småskaligt upp till 8 kg per batch.

– Vår förhoppning är att vi utöver utvecklingsuppdrag ska kunna ta in rena tillverkningsuppdrag, det vill säga även tillverka åt bolag där vi inte haft hand om utvecklingsarbetet, säger han.

På Zelmic har man också ett gott samarbete med andra företag som kan ta produkten vidare för kommersiell tillverkning och tillverkning till stora kliniska studier.

– Det känns som ett naturligt steg för oss. Vi har successivt expanderat verksamheten. Vi har fått in duktig personal och byggt ett fantastiskt gäng med den kompetens som behövs för att hantera GMP-tillverkning, uppskalning och den här typen av utvecklingsuppdrag, avslutar David Sagna.

 

Zelmic grundades 2002 och har utvecklat ett flertal topikala läkemedel samt patenterade teknologier åt sina kunder. 2015 grundade Zelmic det noterade bolaget Pharmiva AB.
Företaget erbjuder tjänster inom formuleringsutveckling, GMP-analys, stabilitets och in-vitro studier för läkemedel
Läs mer på: www.zelmic.se