Ingmar Veinberg till vänster är läkaren som hittade en lösning på en av vårdens utmaningar. Med Zymego effektiviseras klinikernas arbete och fler patienter kan få vård i tid. Malin Lundberg till höger är vice vd på specialistkliniken CK Kirurgi i Nacka.

Många vinnare när Zymego fyller tomma vårdtider

Upp till 15 procent av alla vårdbesök ställs in på grund av sena avbokningar och uteblivna patienter. Att fylla tomma tider med hjälp av Zymego ger kortare vårdköer och nöjdare patienter. För mottagningar innebär den digitala tjänsten minskad administration och ökade intäkter.

Varje dag uteblir ett stort antal patienter från bokade vårdbesök. Med begränsade möjligheter att ringa in nya patienter leder de sena avbokningarna till outnyttjade vårdresurser och långa vårdköer. Sedan ett år tillbaka använder därför CK Kirurgi den digitala tjänsten Zymego för att automatiskt tillsätta avbokade och otillsatta tider.

– Vi valde Zymego för att de är unika i sitt slag: inget annat företag på marknaden erbjuder liknande tjänster. Nu kan våra patienter enkelt byta tider och få erbjudanden om tider med kort varsel. Det är väldigt smidigt, inte minst på helgerna när patienter ofta avbokar. För CK Kirurgi innebär färre tomma tider och minskad administration både stora ekonomiska fördelar och ett värde för patienterna att kunna få snabbare hjälp genom tjänsten, säger Malin Lundberg, vice vd CK Kirurgi.

Kortare vårdköer och mindre administration
Idén till en digital tjänst föddes när läkaren Ingmar Veinberg i början av pandemin såg hur många vårdbesök som avbokades – och att ingen hade möjlighet att ringa runt till patienter för att fylla de tomma tiderna. Han utvecklade då en tjänst där de besök som avbokas erbjuds till andra patienter automatiskt. Patienter som vill ha kortare väntetid behöver bara logga in i Zymegos portal för att få erbjudanden om återbudstider via sms.

– Med Zymego har vi skapat en digital lösning som dels ser till att vårdtider inte går till spillo, dels ger vårdpersonal möjlighet att lägga mer tid på patienter istället för administration. Kortare vårdköer och ett bättre nyttjande av resurser är något som hela samhället tjänar på, säger Ingmar Veinberg, grundare av Zymego.

Zymego är den enda plattform som automatiskt tillsätter sena återbud. Patienter som har en bokad tid på en klinik, men vill ha kortare väntetid, kan få erbjudanden om återbudstider digitalt. Systemet är tack vare avancerad teknik helt automatiserat och kräver ingen personalutbildning.

Läs mer på zymego.se