BioInvent forskar fram innovativa immunonkologiska läkemedel

Baserat på sina spetskunskaper inom immunologi, cancerbiologi och antikroppsbiologi utvecklar BioInvent immunterapier för att förbättra och förlänga cancerpatienters liv.
– Utvecklingen ser positiv ut, säger Björn Frendéus på BioInvent.

De sista 5-10 åren har det skett en revolution kring hur man behandlar flera olika typer av cancer. BioInvent är en del av den revolutionen.

– Våra metoder skiljer sig från hur man använt läkemedel sedan tidigare – och utvecklingen ser positiv ut. När vi forskar fram nya läkemedelskandidater är vi intresserade av att titta på antikroppar som är mer specifika för cancerassocierade immunhämmande celler och regulatoriska celler, istället för i hela kroppens immunförsvar, säger Björn Frendéus, tf vd och forskningschef på BioInvent.

Med hjälp av denna så kallade function first approach kan påverkan på de friska cellerna minskas, vilket är bättre för cancerpatienten.

Så går det till
I BioInvents längst framskridna projekt, som nu testas i kliniska prövningar, har man identifierat antikropps check pointen, Fc gamma receptor IIB, som en attraktiv målstruktur för att förbättra effekten av idag tillgänglig terapi. Ett sätt att motverka resistens mot, och förbättra det redan validerade och effektiva antikroppsläkemedlet Rituxan. Samma tillvägagångssätt används nu i ytterligare forskningsprojekt för att identifiera lämpliga signalvägar och målstrukturer att attackera på cancer-associerade regulatoriska T celler och myeloida celler.

– Vi vill inte att antikroppar ska känna igen celler som är viktiga för att hålla immun­systemet i balans, utan bara de celler som av tumörer programmerats att hämma immunförsvaret mot cancern, säger Björn.

Han tillägger att det är tack vare deras fantastiska forskare som de har möjlighet att forska på det här området.

– Vi har haft en otrolig ära att kunna rekrytera väldigt kompetent personal, och vi har nu ett brett crew med en stark vilja att följa med på resan – att hitta läkemedel som kan hjälpa bota fler cancersjuka patienter, avslutar Björn.

Presenteras av:

  • BioInvent har omkring 60 medarbetare och vårt huvudkontor ligger i Ideon Science Park i Lund.
  • Vi strävar efter att skapa bättre hälsa för cancerpatienter och betydande värden för våra aktieägare.
  • Vi är stolta över att ha en stödjande organisation och att kunna erbjuda många tillfällen för personal från
    olika avdelningar att jobba tillsammans, dela kunskap och lära av varandra.

Läs mer här

Belysningsbranschen

Energi Nästa år blir det förbjudet att ta in vanligt förekommande ljuskällor, till exempel T5- och T8 samt och kompaktlysrör in i EU. Detta beror på en lagstiftning som förbjuder kvicksilver i belysningsprodukter. Därför är det nu hög tid att planera inför omställningen, meddelar Belysningsbranschen.