I Skövde går modern infrastruktur och storslagen natur hand i hand

Skövde beskrivs ofta som möjligheternas stad – en stad där man kan lyckas nå sina mål och förverkliga sina drömmar. Därför prioriterar Skövde kommun det långsiktiga arbetet som utvecklar både näringslivet och moderna infrastrukturlösningar, utan att göra avkall på den unika natur som omger staden.

Skövde ligger mellan Sveriges största sjöar och den växande stadskärnan erbjuder puls, uteliv och shopping. Detta samtidigt som de storslagna naturupplevelserna vid berget Billingen finns enbart ett stenkast bort.

– Skövde har en god kvalitet på arkitekt­uren och här finns många trivsamma platser som inte är bebyggda. Var du än bor i staden har du dessutom nära till sköna naturområden med vidsträckta högmossar och blomstrande orkidéeängar, säger Sari Strömblad, miljöstrateg på Skövde kommun.

Fler spår leder till Skövde
Stadens geografiska läge vid Västra stam­banan mellan Göteborg och Stockholm är en stor konkurrensfördel och kommunikationerna är mycket goda. Kommunen arbetar nu aktivt med ett utvecklingsarbete för att få till ytterligare ett dubbelspår i ny sträckning mellan Alingsås och Göteborg, vilket ska minska restiden för alla i stråket.

När restider till kringliggande städer, regioner och arbetsmarknader förkortas väntas Skövde bli en än mer attraktiv bosättningsort. Det i sin tur väntas driva fram en bostadsproduktion med 23 000 nya bostäder i stråket.

”Mitt i den häftiga stadsutvecklingen Skövde genomgår just nu vill vi bygga en stad utifrån hållbarhet, förändrat klimat och respekt för naturen”

– Stadsförtätning i stationsnära lägen bidrar till en transportsmart stad där du inte är beroende av bil för att kunna förflytta dig, vilket även kommer att påverka miljön positivt, säger Jan Bremer, infrastrukturstrateg på Skövde kommun.

Eftersom Skövde är en liten stad från början är kommunen noga med att arbetet ska utföras på ett sätt där staden förtätas, men samtidigt behåller sin karaktär.

– Mitt i den häftiga stadsutvecklingen Skövde genomgår just nu vill vi bygga en stad utifrån hållbarhet, förändrat klimat och respekt för naturen. Att vara draglok i del­regionen Skaraborg ställer högre krav på oss, bland annat när det kommer till dessa aspekter, säger Claes Clausen, stads­arkitekt på Skövde kommun.

Mer utrymme för både lugn och ro samt aktiv fritid
Ett annat utvecklingsarbete för kommunen är att Billingens fritidsområde ska bli ett av södra och västra Sveriges mest besöka utflykts­mål, såväl sommar som vinter. Området, med sina platåberg, kalkrika grunder och unika växtlighet, är ett populärt rekreationsområde och även ett officiellt Vasaloppscenter med motions-, skid- och mountainbikespår.

–  I takt med att Billingen utvecklas och fler besökare kommer hit måste våra järnvägar hänga med. Lyckas vi nå våra mål med utök­ade spår finns det inget som stoppar Skövde sedan, avslutar Jan Bremer.

Presenteras av:

Vill lämna ett positivt avtryck

En ambitiös vision ligger till grund för Ronneby kommuns hållbarhetsarbete inom byggsektorn. Målet är att uppnå cirkulära materialflöden och att göra positiva avtryck. I dagarna öppnades dörrarna till Hulta förskola som utvecklats och byggts med utgångspunkt i plattformen Cradle to Cradle®.

Ronneby kommun satsar hårt på hållbar utveckling och strävar efter att göra positiva avtryck och uppnå cirkulära materialflöden. Vid Centrum för forskning och utveckling, Cefur, pågår ett tätt samarbete med Tekniska förvaltningen och andra delar av kommunen som ägnar sig åt byggnation för att framtidens byggnader skall vara hälsosamma, producera sin egen el, bidra till ökad biologisk mångfald och stärka de lokala ekosystemen såväl som hylla social och kulturell mångfald. I början av januari öppnades dörrarna till Hulta förskola som är ett av kommunens flaggskepp och ingår i det kvalitetsprogram som inspirerats av Cradle to Cradle® och andra liknande koncept för hållbara processer. 

Unni Johannesson är projektledare för bygg­andet av Hulta förskola. Förskolan stoltserar med en genomtänkt helhet som bland annat själv producerar en stor del av sin elförbrukning via solceller på taken, återanvänder spillvärme som produceras i köket och till exempel endast inhandlar möbler och lek­saker i hållbara material. På området används heller ingen asfalt utan endast miljövänliga utomhusmaterial och förskolan samar­betar med Sveriges Lantbruksuniversitet som varit delaktiga i planeringen av skogen runt omkring. 

– Vi har arbetat brett och genomgående med hållbarhet i det här projektet och verk­ligen satsat på att skapa en byggnad som skall göra ett positivt avtryck på miljön. Vi har även sett till att utomhusmiljön erbjuder odlings­lådor, kompost och massor av fruktträd och bärbuskar för såväl matlagning som pedagogik för att lära barnen att fortsätta bidra till en hållbar framtid, säger Unni Johannesson. 

Kommunen arbetar brett och ingår även i ett stort Horisont 2020-projekt med syfte att skapa cirkulära modeller för byggsektorn. Projektet heter BAMB - Buildings as Material Banks – och drivs av 15 partners i sju länder. 

Presenteras av:

Ronneby kommun arbetar med ett kvalitets­program som definierar fem generella intentioner för arbetet med hållbar utveckling inom planering och byggande. Dess generella fokusområden är frisk luft, friskt vatten, förbättrad biologisk mångfald, förnyelsebar energi och kulturell mångfald.

Läs mer här

Attraktiva samhällen genom platsinnovation

Attraktiva och hållbara samhällen ses som allt viktigare för bibehållen välfärd och tillväxt i städer, regioner och destinationer. För att skapa dessa samhällen utvecklar Piteå Science Park kunskaper och koncept för nytänkande synergier mellan olika aktörer, branscher och sektorer, under benämningen platsinnovation.

Piteå Science Park har i uppdrag att stötta entreprenörer, företag, studenter och forskare för att skapa tillväxt i regioner. De driver utvecklingsprojekt, skapar attraktiva mötesplatser, erbjuder stöd för affärsutveckling, innovation och nyföretagande, samt arrangerar konserter och kulturevenemang. 

Platsinnovation är ett begrepp och koncept för nytänkande förnyelse av städer, regioner, destinationer och andra platser, som har utvecklats i samarbete mellan Piteå Science Park och Luleå tekniska universitet. 

– Platsinnovation innebär att förnya en plats utifrån dess styrkor och unika förutsättningar för att göra den mer attraktiv. Detta görs genom att väva samman de tre delarna fysisk gestaltning, innehåll och marknads­föring som alla ska bottna i platsens identitet, säger Helena Karlberg, vd på Piteå Science Park.

Synergier för attraktiva samhällen
I ett gemensamt projekt har plats­innovationer i norra Sveriges besöksnäring identifierats, t.ex. Treehotel i Harads och Aurora Sky Station i Abisko. I ett annat projekt utforskas samspelet mellan handeln och besöks­näringen i Piteå och Kiruna för att skapa attraktiva stadskärnor. Projekten finans­ieras av Handelsrådet och Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond.

– Projekten genomförs i samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle för att skapa både teoretiskt och praktiskt användbara resultat, säger Malin Lindberg, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet.

De senaste åren har platsinnovation uppmärksammats på flera håll i landet, bland annat i Nacka, Åre, Dalarna och Glasriket. 

– Det vi har kommit fram till som kan göra norra Sverige ännu mer attraktivt för invånare, besökare, företagare och invest­erare är användbart på vilken plats som helst, avslutar Helena Karlberg.

Ett bättre hem – med innovativa och miljövänliga fönster och dörrar

Som en av byggbranschens mest innovations- och utvecklingsbenägna aktör erbjuder NorDan moderna och miljövänliga fönster- och dörrprodukter. Med NorDan kan du vara säker på att du får rätt funktioner och ett mer miljövänligt hem.
– Vi har utvecklat och digitaliserat våra traditionella fönster och dörrar för att matcha den moderna staden, säger Dag Kroslid, vd på NorDan.

Bra lösningar handlar ofta om mer än bara en specifik produkt. Känslan av kvalitet är result­atet av innovation, tester och många andra faktorer som tillsammans skapar fönstret eller dörren som levereras. Därför erbjuder Nor­Dan ett komplett utbud av fönster och dörrar som inte bara fungerar bra, de är även tillverkade med hänsyn till livskvalitet, energi­besparing och miljö.

– Endast fönster och dörrar kan inte garantera en bra livskvalitet, men kan bidra till det. Därför jobbar vi hårt för att skapa lättanvända produkter med bra miljö- och ljudegenskaper och med en lång livslängd, säger Dag Kroslid. 

NorDan är en professionell och ledande samarbetspartner för byggbranschen. Med marknadens bredaste produktutbud inom fönster och dörrar visar de vägen i byggnadsindustrin, och bidrar till utvecklingen inom digitalisering, hållbarhet och innovation. 

– Vi upplever en stor tillväxt och framgång på den svenska marknaden och erbjuder fönster och dörrar i olika material för att möta behoven som finns i olika bygg- och renoverings­projekt, säger Dag Kroslid.

I samklang med omgivningen
Tekniken får allt mer uppmärksamhet och under senare år även en allt större roll i våra hem. Men tekniken handlar om mer än att kunna styra allt från en mobiltelefon.

– Det kanske mest intressanta är de möjlig­heter hemmet har att styra sig själv, även när ingen är hemma. Till exempel kan sol­avskärmning aktiveras när solen träffar fasaden och automatiskt avaktiveras om det skulle börja regna. På så vis sparas kostnader och fönster och dörrar kan bidra till att huset blir mer energieffektivt, säger Andreas Långström, produktutvecklingschef på NorDan.

EcoDigital Ready
Under 2018 lanserar NorDan fler innovativa nyheter och företaget har kommit långt i att göra produkter och processer ”ecoDigital Ready”. Benämningen ”ecoDigital Ready” har NorDan fått varumärkesskyddat och innebär att företaget har produkter och processer som är redo för marknadens ständigt ökande krav på miljö och digitalisering. 

– Byggbranschen står för nästan 40 procent av de globala utsläppen från växthusgaser och byggnader med dålig isolering som använder onödigt mycket energi. Som fönster- och dörrtillverkare kan vi inte hantera det ensamma, men det är viktigt för oss att erbjuda energieffektiva produkter med hänsyn till miljö och hållbarhet. Dessutom är det nära förknippat med digitaliseringen, vilket är viktigt för att göra information och dokumentation om produkter lättillgängliga för alla som behöver den, säger Dag Kroslid, VD på NorDan.

Här arbetar NorDan till exempel med BIMobject där de levererar digitala modeller. De har även köpt in en stor 3d-skrivare som används för att producera dörrar och fönster i full storlek och som ska även användas i produkt­utvecklingssyfte till prototyper och materialtester.

Presenteras av:

  • NorDan AB har huvudkontor i Tanumshede
  • 400 anställda och en omstättning i 2017 på 800 miljoner kronor
  • 3 fabriker i Sverige: Tanum, Bor, Kvillsfors
  • Säljkontor: Stockholm, Norsjö, Växjö, Göteborg/Tanum, Malmö, Bor
  • Produkter: Fönster och dörrar i trä och trä/alu. Erbjuder även fönster och dörrar i HelAlu och uPVC
  • Marknadens mest kompletta fönster och dörrproducent

Läs mer här

Den smarta staden

Den smarta staden speglar vår tids utveckling där digitaliseringen påverkar alla branscher. Med bättre insikter och mer data kan Microsoft bland annat skapa säkra och trygga städer, effektiva logistikflöden och transporter, optimera drift och förvaltning av stadens infrastruktur, samt minska energi och vattenproduktion.

Magnus Forsberg, affärsutvecklare på Microsoft Western Europe, förklarar att den smarta staden är en symbol för ett demokratiskt, inkluderande och hållbart samhälle ur flera perspektiv.

– Tillgången till data och information är central för att kunna utveckla effektiva flöden och processer i ett samhälle där system och tjänster i allt större utsträckning delas med andra system och tjänster. Detta för att möta individers olika behov som medborgare, anställd eller besökare, säger han.

Tillgång till data
På flera håll i landet finns projekt som har stora ambitioner att förenkla utbytet av data mellan privat och offentlig sektor. Ett system av olika tjänster och leverantörer kan tillföra staden information och möjliggöra åtkomst av data för det lokala och regionala näringslivet att skapa innovativa lösningar på. 

– Öppna och tillgängliga plattformar i molnet samverkar med lokal IT-infra­struktur och blir en förutsättning för att kunna ta vara på och effektivisera stadens och samhällets resurser, infrastruktur och flöden, säger Magnus Forsberg.

Smart molnplattform 
Microsoft molnplattform Azure används som plattform i flera projekt i Sverige och runt om i världen. Stadens kontrollrum och projektet Smarta flöden hos Mälarenergi är ett bra exempel på ett sådant projekt. 

Mälarenergi är aktör inom energiområdet som aktivt jobbar med sin egen transformation och verksamhetsutveckling, med grund i bättre insikter och sin roll i den smarta staden. Det är viktigt att det finns en öppenhet och skalbarhet i plattformen för att kunna hantera stora volymer historiska data i kombination med realtidsinformation från olika typer av sensorer och nätverk. Med hjälp av algoritmer och AI i plattformen kan Mälarenergi optimera flöden i produktion och ta fram nya tjänster till konsumenterna.

En uppkopplad stad för alla
Microsoft Soundscape är resultatet av ett projekt som visar hur digitalisering kan bidra till att öka tillgängligheten i samhället för syn­skadade. Med signaler från sensorer och geografisk data kopplat till närmiljön har Microsoft visat att det går att bygga upp och kommunicera en förstärkt 3D upplevelse i ljud.

– Projektet visar möjligheterna i den digitala plattformen men framförallt vikten av att utveckla lösningar med utgångspunkt från tydliga behov och med en ambition att vilja förändra, avslutar Magnus Forsberg.

Presenteras av:

Microsoft är ett av världens ledande IT-företag inom molntjänster, programvara och datorer. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att nå sin fulla potential och skapa nya möjligheter med hjälp av digitala verktyg. Bland våra produkter och tjänster finns bland annat Microsoft Office 365, Windows10, Microsoft Azure, Xbox, LinkedIn, Minecraft, Skype och sökmotorn Bing.

Läs mer om smarta städer här

Besök vår hemsida här

 

Stationsnära stadsutveckling främjar hållbar tillväxt

Genom att omvandla stationsområden till hållbara stadsdelar och skapa attraktiva arbetsplatser nära stationer bidrar fastighetsbolaget Jernhusen till att fler människor kan välja att pendla med kollektivtrafik. Just nu pågår flera spännande utvecklingsprojekt i Sveriges storstäder där outnyttjad mark används för att skapa stimulerande miljöer för arbetsplatser, bostäder och mänskliga möten.

– Människor är mer benägna att resa med tåg om det är enkelt och säkert att ta sig till sin arbetsplats eller bostad från stationen. 

Attraktiva och trygga stationsområden och stationer är därför avgörande för att både företags­etableringar och privatpersoner ska lockas till stationsnära stadsdelar. På Jernhusen har vi lång erfarenhet av utveckling, byggande och förvaltning och vi ser hur rätt placering av kontor, bostäder och grön­områden gynnar både miljö och tillväxt. Ofta är det till exempel en fördel att placera kontors­lokaler närmast stationen, då arbetsplatser i stationsnära lägen bidrar till fler pendlande människor än vad bostäder gör, säger Ann Wiberg, affärsområdeschef på Jernhusen.

Ny stadsdel växer fram ovanför Stockholm central
Jernhusen driver just nu flera byggprojekt i svenska storstadsregioner. Ett av dem är en överdäckning av spårområdet kring Stockholm Centralstation där en helt ny stadsdel kan växa fram. Daniel Markström, regionchef på Jernhusen i Stockholm, beskriver ett område stort som sex fotbollsplaner där komfort och trygghet för resande blir viktiga komponenter för utvecklingen av Sveriges största kommunikations­nav.

– Vår förtätning av centralstations­området gör det möjligt för Stockholm att växa där behovet är som störst. Området upp­skattas skapa tio tusen arbetsplatser mitt i city och gör det möjligt att möta önskemål från internationella företag som vill etablera sig i centrala Stockholm. Förutom att öka attraktionskraften i city skulle det nya stations­området främja utvecklingen i hela Stockholms­regionen genom bättre förutsättningar för tågpendling, säger Daniel. 

Även i Malmö och Göteborg bygger och utvecklar Jernhusen stora projekt kring central­stationerna. I Göteborg skapar Västlänken nya förutsättningar för ökat tågpendlande i regionen och Jernhusen kommer under 2018 att påbörja byggandet av en ny hållbar statsdel kring centralstationen – Region City.  

– Målet är att skapa en plats och kultur som stimulerar till möten mellan människor och företag. Stationen är idag en central mötesplats för både pendlare och besökare. Genom att omvandla hela stationsområdet till ett regionalt affärsdistrikt med hotell, kontor och bostäder kommer vi att bidra till en samhällsutveckling med hållbara transporter och mänskliga möten i fokus, säger Urban Hammarlund, regionchef Jernhusen Göteborg. 

Presenteras av:

Jernhusen som ägs av svenska staten äger, utvecklar och förvaltar stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Just nu pågår större stads­utvecklingsprojekt kring centralstationerna i Stockholm, Göteborg, Malmö med flera andra orter.

Läs mer här

 

Nya hyresrätter på Drevvikshöjden

Familjebostäder satsar på flera nya hyresrätter på Drevvikshöjden alldeles intill sjön Drevviken i Farsta. Området kommer att sammanbinda Sköndal med Farsta och skapa en egen stadsdel som även kommer erbjuda studentbostäder och förskola.

På Drevvikshöjden, alldeles intill sjön Drev­viken, planerar Familjebostäder att bygga 600 nya lägenheter där Farsta sjukhem idag ligger. Sjukhemmet, som inte längre används, kommer att rivas och i den nya stadsplanen förändras användningsområdet till att istället inrymma 200 studentbostäder, 400 hyres­rätter och 800 kvadratmeter förskola bland annat. 

– Vi har alltid miljömärkningen Miljöbyggnad Silver till grund för all vår produktion, men vi kommer även att använda oss av flera andra hållbarhetsprocesser i utvecklingen av Drevvikshöjden. Bland annat kommer vi att erbjuda olika mobilitetslösningar, såsom bil- och cykelpooler och även flera delnings­ekonomilösningar, som att kunna dela på verktyg som man ändå inte använder så ofta, säger Håkan Siggelin, chef för projektutvecklings­avdelningen på Familje­bostäder. 

Stadsdelen Drevvikshöjden kommer att byggas nästan fram till där Sköndal tar vid och tillsammans med övriga pågående planer som ligger lite längre söderut skapar den ett mer naturligt samband mellan Farsta och Sköndal.

Familjebostäder ägs av Stockholms stad och har sedan det grundades 1936 endast byggt hyresrätter. I andra stora stadsutvecklings­projekt som Älvsjöstaden är Familjebostäder mitt i byggandet av omkring 1000 nya hyres­rätter och där har första inflyttningen redan skett. I Drevvikshöjden planeras de första hyresgästerna att flytta in år 2020. 

Presenteras av:

Familjebostäder är ett bolag i stark tillväxt. Dagens 19 000 hyresrätter utökas de kommande åren med minst 5 000 nya bostäder. Vi äger, utvecklar och förvaltar attraktiva hyresbostäder och lokaler för Stockholms behov. Med engagemang, kundnytta, affärsmässighet och nytänkande i fokus jobbar vi för dagens och morgondagens kunder. 

Läs mer här

Svenskarna tror på en elbilsrevolution

Svenska folket tycker att det är viktigt att visionen om en miljon elbilar till 2030 uppfylls och anser dessutom att visionen är realistisk. Många har redan börjat planera att själva köpa elbil inom en relativt snar framtid, visar en undersökning från Ellevio.

Ellevio har i samarbete med opinions­institutet Inizio ­undersökt hur svenska folket ser på den pågående elektrifieringen av transport­sektorn. Ellevio står bakom en vision där målet är att det i Sverige senast 2030 ska finnas en miljon elbilar i fordonsflottan. På frågan ”Hur viktigt tycker du det är att antalet elbilar ökar till ungefär en miljon fram till 2030?” svarade 66 procent att det mycket eller ganska viktigt. 

En utmaning med laddning
En av de största utmaningarna framöver kommer att vara att se till att alla laddplatser som behövs byggs och driftas, både i städer och på landsbygden. 

– Vi genomför omfattande investeringar i våra elnät just nu och när vi ändå gör det, har vi en unik möjlighet att också bygga framtidens laddinfrastruktur. Men det är bråttom, vårt investeringsprogram är i full gång, säger Ellevios vd Johan Lindehag.

– Vi på Ellevio kommer att ta på oss ledartröjan och ­engagera oss i frågan så att det här jobbet kan bli gjort på ett så bra sätt som möjligt, säger Lindehag.

Presenteras av:

Mer om undersökningen
Endast 11 procent tror att Sveriges elproduktion är minst 80 procent koldioxidfri. Rätt svar är cirka 98,5%.

77 procent tycker att påståendet ”Det borde kosta lika mycket att vara ansluten till elnätet oavsett var i Sverige man bor är mycket bra eller ganska bra.

Läs mer här