Så frigör smarta vårdappen Medanets upp till 120 timmar per avdelning i månaden

De senaste 18 månaderna har inneburit en enorm påfrestning för vårdpersonal världen över och resultaten av denna stress börjar bli allt tydligare; fler och fler sjuksköterskor tvingas sjukskriva sig och ett alarmerande antal rapporterar tecken på utmattningssyndrom. För att avhjälpa situationen och förenkla vårdrutinerna har nära 450 avdelningar i Sverige, Finland och Norge börjat använda Medanets mobilapp.

Medanets lösningar har utvecklats för att underlätta omvårdnadsarbetet på flera nivåer och har vårdpersonalens behov i blickfånget, berättar Medanets CEO, Juha-Matti Ranta.

Medanets har i många år arbetat fokuserat med att utveckla smarta digitala lösningar, med målet att revolutionera arbetssättet för hälso- och sjukvårdspersonal. Idag är det innovativa företaget marknadsledande inom sitt segment i Norden

– Vi såg att sjuksköterskor behövde spendera mer och mer tid med administration och rutiner snarare än med att ta hand om sina patienter. Kombinationen av en ökad arbetsbörda, ett överflöd av information och en intensiv miljö skapade en situation som var både påfrestande och ineffektiv, fortsätter Juha-Matti.

Reducerar misstag med 75 procent
Dessa insikter gav upphov till Medanets unika vårdapp, som är utformad för att underlätta vårdarbete genom att dels minska den administrativa bördan och dels tillhandahålla ett effektivare – och mer korrekt – beslutsstöd direkt i mobilen. Appens kärna är att möjliggöra ett produktivt arbetsflöde till lägre kostnader utan att tumma på patientsäkerheten.

– Samtliga funktioner är användarcentrerade; med Medanetsappen kan en sjuksköterska både dokumentera och granska patientdata direkt vid patientmötet. Allt sker i realtid, varpå hela omvårdnadsteamet snabbt och smidigt blir informerade och därmed kan identifiera förändringar i patientens tillstånd. Det är heller inga problem att använda appen offline – datan synkroniseras när nätverksanslutningen har återställts, säger Stefan Sjögren, Global Sales Director.

Stefan Sjögren och Juha-Matti Ranta

Detta är inte bara tomma ord; Medanets kan skryta med att appen reducerar mängden misstag i dokumentering och administration med i genomsnitt 75 procent. Eftersom personalen kan logga all relevant information i systemet direkt vid patientmötet, slipper man därtill dubbelarbete kring dokumentering. Det sparar tid motsvarande omkring 120 arbetstimmar på en enda avdelning – varje månad.

– Därmed kan personalen istället fokusera på det som verkligen är viktigt, nämligen att ta hand om sina patienter, betonar Stefan.

Fungerar sömlöst med andra system
Motståndet mot nya verktyg kan emellertid vara högt. Att implementera nya system innebär ofta en risk, men Medanets garanterar att appen fungerar sömlöst med de flesta digitala hälsojournaler – företaget har därtill nära samarbeten med flera systemleverantörer för att kunna erbjuda bästa tänkbara användarupplevelse.

– Vi har ett stort engagemang vad gäller att bidra till en fungerande, effektiv vård och det märker våra kunder. Feedbacken vi får är oftast väldigt positiv och flera har uttryckt att det är fantastiskt att ha hittat en innovativ lösning, som gör skillnad för både patienter och medarbetare på allvar. En sjuksköterska har till och med sagt att Medanets har varit den största och mest avgörande förändringen i hela hennes 30-åriga karriär. Det är vi väldigt stolta över, avslutar Stefan och Juha-Matti.

Läs mer om Medanets lösningar här

Medanets i siffror

  • Medanets i siffror
  • Cirka 30 anställda
  • Omsättning 2020: 2,7 MEUR
  • Omsättning 2021 förväntas överstiga 3 MEUR
  • Vårdappen används i cirka 20 sjukvårdsregioner, på 50 sjukhus och 10 vårdinrättninga
  • Över 2 miljoner dokumentationer görs i vårdappen varje månad

www.medanets.com

"Kunskapen om äldre behöver nå ut bredare"

Coronapandemin har fått många att inse bristerna i landets äldreomsorg. Tidskriften Äldre i Centrum vill bidra till kompetensutvecklingen genom att skriva populärvetenskapligt om forskningen kring äldre och åldrande.

När covid-19 slog till över landet blev det tydligt att det på alla nivåer i samhället saknades kunskap om äldre personers liv och levnad.

En av Sveriges mest erkända äldreforskare, Ingmar Skoog, professor i psykiatri vid Göteborgs universitet, skrev till exempel en uppmärksammad krönika i tidskriften Curie om den första tiden med pandemin:

”...när de speciella restriktionerna för 70-plussare lyftes fram, blev man som äldreforskare mer och mer frustrerad över den okunskap om äldre som Folkhälsomyndigheten och kolleger från andra discipliner visade.”

Coronakommissionen slog i december fast att äldreomsorgen lider både av underbemanning och resursbrist, men också att det finns stora kunskapsbehov om äldre personers livssituation, livsvillkor, roll och status i samhället.

Vill sprida kunskap om äldre
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är en forsknings- och utvecklingsenhet inom äldreområdet med Stockholms stad och Region Stockholm som huvudmän. Förutom att ta fram beslutsunderlag och göra utredningar, och bedriva forskning kring äldre och åldrande, är ett av huvuduppdragen att sprida kunskap till allmänheten. Det gör stiftelsen främst genom sin tidskrift Äldre i Centrum.

– Vi berättar på ett lättillgängligt sätt om forskningens resultat och hur de kan tillämpas, bland annat genom intervjuer med forskare, men också genom att forskarna själva skriver hos oss, berättar tidskriftens chefredaktör Jonas Nilsson.

Tydlig målgrupp
Tidskriften kommer ut fyra gånger om året och varje nummer har ett särskilt tema. Årets andra nummer tog upp just coronapandemin och den forskning som publicerats i ämnet.

– Vår målgrupp är ju alla som på något sätt berörs av äldre- och åldrandefrågorna. Det kan vara de som jobbar ute i praktiken i vård- och omsorg, det kan vara chefer och beslutsfattare, men självklart också allmänheten. Vi har inte minst många äldre bland prenumeranterna, säger Jonas Nilsson.

Kunskapen behöver spridas bredare
Genom åren har tidskriftens redaktion skapat ett stort nätverk bland landets äldreforskare, och nyligen lanserade man också en renodlat vetenskaplig tidskrift, för att kunna stärka äldreforskningen ”inifrån”.

– Vi har faktiskt gett ut Äldre i Centrum i snart 35 år och har många trogna läsare, men inser att kunskapen behöver spridas ännu bredare, inte minst till arbetsplatser med verksamheter som riktar sig till äldre personer, säger Åsa Hedberg Rundgren, direktör för Stiftelsen Äldrecentrum.

Ska nå äldreomsorgen
Målet är att nå ut till alla som på något sätt arbetar med äldre- och åldrandefrågor. Å ena sidan är det en stor uppgift för en tidskrift med begränsade resurser. Å andra sidan har det aldrig varit tydligare hur mycket Äldre i Centrum behövs.

– För fullbetalande kostar en prenumeration faktiskt bara några hundralappar. Det är inget vi tjänar pengar på, men vårt mål är ju i första hand att sprida viktig kunskap dit där den bäst behövs, avslutar Åsa Hedberg Rundgren.


Äldre i Centrum

Populärvetenskaplig tidskrift som ges ut av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum sedan 1987.
Tidningens journalister och forskare själva skriver om de senaste rönen inom äldre- och åldrandeområdet.
En prenumeration kostar 275 kronor till ordinarie pris. Rabatt ges till studerande, pensionärer och bibliotek.

Läs Äldre i Centrum på webben! 

Prova ett nummer gratis!

Rädda världens vatten medan du tar en dusch i Orbital Shower

Jordens färskvatten är redan en bristvara i många områden och vattenkrisen eskalerar i snabb takt. För att det ska räcka till oss alla måste vi börja använda vatten på ett smartare och mer långsiktigt hållbart sätt. Orbital Systems är företaget som tar vattenfrågan på största allvar och vill bana väg för en revolution i vårt sätt att använda jordens resurser.

Orbital Systems första produkt är en smart dusch som renar och återcirkulerar vattnet så att du använder upp till 90% mindre vatten och upp till 80% mindre energi per dusch, vilket förstås också gör att kostnaderna sjunker. 

Lika viktigt som de miljömässiga och ekonomiska aspekterna är upplevelsen av produkten – hur det faktiskt känns att ta en dusch i Orbital Shower. Det ska vara lika skönt om inte ännu skönare än i en vanlig dusch. 

– Om man ska åstadkomma en beteendeförändring inom miljöområdet är det viktigt att ta fram en lösning som inte känns som en uppoffring för användaren, säger Mehrdad Mahdjoubi, grundare och vd på Orbital Systems. 

Varje person i Sverige använder drygt 100 liter färskvatten om dagen till att duscha. Det mesta av vattnet rinner rakt ut avloppet. Det gör duschen till den största boven av vattenslösarna i våra svenska hem.

– Vi använder vatten på samma sätt som för 100 år sedan, vilket inte är rimligt. Jämför det med energisektorn där man har kommit upp med mängder av lösningar för att effektivisera energiåtgången. Nu är det hög tid att vi fokuserar på en annan viktig naturresurs: jordens färskvatten, säger Mehrdad Mahdjoubi.

Så fungerar det
Tekniken bygger på att sensorer i golvbrunnen kontrollerar vattnets kvalitet 20 gånger per sekund. Vatten som kan renas går igenom ett filter som silar bort partiklar samt ett UV-ljus som eliminerar alla bakterier. Det värms sedan upp till rätt temperatur igen och återcirkuleras i duschen. 

Det vatten som inte håller tillräckligt hög kvalitet spolas ut i avloppet. Det återcirkulerade vattnet blir till och med ännu renare än det som gick in i systemet från början.

Orbital Retrofit – en plug & play dusch
Till hösten lanseras en ny version av Orbital Shower, kallad Orbital Retrofit.

– Det är samma teknik och samma sköna duschupplevelse. Men med Orbital Retrofit blir installationen så mycket enklare. Det är en plug & play produkt som vi sätter in i befintliga badrum, utan att bryta tätskiktet eller sätta igång något renoveringsprojekt. Vi sköter hela installationen från ax till limpa, vilket blir ännu smidigare för våra kunder, berättar Peter Bixe, Vice President Sales & Marketing på Orbital Systems.

Orbital Systems är just nu inne i en mycket intensiv period. Samtidigt som samhället börjar öppna upp på riktigt efter en lång period av stiltje växlar företaget upp rejält både på försäljningsfronten och i produktionstakten. Behovet av att optimera vår vattenförbrukning bara växer – och det är ett hittills i princip helt outforskat område. 

– Vi bara är i början på vår resa. Orbital shower är den första produkten i en lång rad av uppfinningar som alla syftar till att effektivisera sättet vi använder färskvatten och energi på, avslutar Peter Bixe.

Läs mer om Orbital System här

Vi tror på dig som gör skillnad. På dig som vågar fatta beslut, stora som små, för att göra saker bättre, redan idag. Och vi är övertygade om att alla som vill kan vara med och förändra.

Med Orbital Shower kan vi börja revolutionera hela världens vattenanvändning. Vi står redan på frontlinjen, är besatta av utveckling och älskar banbrytande idéer. Men teknologi och innovation kan aldrig förändra någonting utan människorna. Förändrarna.

Vi är inget utan dig som vill göra skillnad. Gemensamt skapar vi världen som vi vill ha den. Allt vi kan påverka är här och nu, inte imorgon. Tillsammans förändrar vi framtiden. Idag.

Digitalisering av byggbranschen driver nya arbetssätt

Nya digitala arbetsprocesser ökar effektiviteten inom byggbranschen.
BIM, digitala tvillingar och automatiserade designprocesser är tekniker som används allt mer.
– Det är tydligt att ett digitalt arbetssätt gör projekten smidigare. Här kan vi hjälpa till, säger Martin Burrows, Business Area Director på Symetri.

Digitaliseringen av byggbranschen tar nu allt större fart, både med nya digitala verktyg och med kompetensutveckling inom det digitala området.

Symetri, som stöttar arkitekter och konsulter som i sin tur arbetar på uppdrag av till exempel byggföretag eller Trafikverket, ser tydligt att de kunder som parallellt med sin investering i programvaror också investerar i kompetensutveckling inte bara ökar kunskapen inom bolaget utan också blir effektivare och levererar högre kvalitet. I slutändan får de också nöjdare kunder.

– När digitalisering nu tar fart på riktigt är det minst lika viktigt att använda rätt verktyg och modeller som att man har kunskap i hur de fungerar. Då skapas också ett mer standardiserat arbetssätt, säger Martin Burrows.

BIM, Building Information Modeling, innebär att metoder och processer i byggprojekt, från  skiss till förvaltning, hanteras digitalt. Ritningar, tidsplaner, dokumentation, statusuppdateringar och annat finns tillgängligt när de behövs, både i datorn och i en smartphone. 

Digitala lösningar förenklar
Digitala tvillingar kan enklast beskrivas som en noggrann digital representation av något fysiskt som antingen befinner sig i ett designskede, är under konstruktion eller existerar fysiskt. 

– Här kan man redan i ett designskede bygga modeller, göra simuleringar, använda VR och Augumented reality, sätta parametrar och förbereda för sensorer i den kommande slutprodukten, säger han.

Automatiserade designprocesser handlar om att med digitala modeller på olika sätt återanvända utfört arbete för att spara konstruktionstimmar. 

– Vi satsar nu mycket på att stötta våra kunder både i val av rätt programvara och i att de har rätt förutsättningar att också jobba i dem, avslutar Martin Burrows. 

Vi på Symetri arbetar för att skräddarsy digitala produktlösningar för BIM, produktdesign och livscykelhantering tillsammans med våra kunder, så att de kan få mer gjort på kortare tid.

Med cirka 500 medarbetare och över 150 000 användare i norra Europa kan vi erbjuda effektiva lösningar och tillhörande vägledning inom allt från 3D-modellering och simulering till PLM (Product Lifecycle Management) och BIM (Building Information Modeling).

Läs mer på: www.symetri.se

Amasten fokuserar på hyresrätten

Det är bostadsbrist i 207 av 290 kommuner i Sverige*. Det låter som mörka siffror, men sanningen är att det sedan 2017 har skett ett trendbrott i bostadsbyggandet i Sverige. Det byggs fler bostäder. Och det byggs fler hyresrätter. Hittills i år har ca 34 300 lägenheter börjat byggas, något som Amasten, fastighetsbolaget med hyresrätten i fokus, ser positivt på.

Amasten äger idag 7 500 hyresrätter i 27 orter i Sverige. Dessutom bygger bolaget fler bostäder i Knivsta, Örnsköldsvik, Luleå, Gävle, Falun och Eskilstuna. Planen är att fördubbla beståndet, genom att bygga och förvärva fler hyresrätter. Varför satsar ni på hyresrätten?

– Hyresrätten spelar en viktig roll i vårt samhälle och vi ska vara stolta över den. Målet är att alla kunna flytta hemifrån, studera, testa en ny stad, flytta på grund av ett arbete eller till något som passar ens livssituation. Att hyresrätten öppnar upp för flexibilitet, tyvärr är det inte riktigt så idag. 

–Vi vill förverkliga bostadsdrömmen för alla, oavsett hur den ser ut, säger Mikael Rånes, vd på Amasten. 

Innovativa lösningar ger fler bostäder
Vi investerar i våra lägenheter och fastigheter, eftersom vi tror på hyresrätten som boendeform. Med digitalisering och innovativa medarbetare hittar vi nya vägar framåt, berättar Mikael Rånes.

– Vi konverterar lokaler till bostäder, testar olika samarbeten med företag, installerar solceller och laddstolpar för elbil, hittar nya lösningar och bygger på egen mark. Våra medarbetare letar alltid nya vägar framåt, för att vi som fastighetsägare har möjligheten – och ett stort ansvar att engagera oss i de områden vi verkar. 

Nyproduktion med nytt koncept
Förutom att investera i och ta hand om sina fastigheter har Amasten en imponerande byggportfölj. I skrivande stund har de som mål att bygga 2 000 hyresrätter på 3 år, genom det egenutvecklade bostadskonceptet Riki-huset.

Tack vare industriellt byggande blir processen effektiv. Amasten uppför nu det sjätte Riki-huset i Örnsköldsvik, och hittills har samtliga projekt hållit både tidplan och budget, något som är ovanligt i byggbranschen.

– Det tar 12 månader, från bygglov till inflyttning.

I slutet av september inviger Amasten även 120 lägenheter i Knivsta i Uppsala. 

– Där har vi samma fokus som vi har överallt: att ta väl hand om våra hyresgäster. Vi har egen förvaltning och egen bostadskö och för den som är intresserad av att hyra, finns det några få lägenheter kvar, säger Mikael Rånes.

*Källa: SCB

Läs mer om Amasten här

Amastens strategi är att växa, att utöka beståndet genom förvärv, värdeskapande förvaltning, utveckling och nyproduktion. Vi ska vara en långsiktig och trygg fastighetsägare med fokus på hållbarhet. Vi ska bidra till samhällsutvecklingen genom att erbjuda smarta och kostnadseffektiva bostäder till Sveriges tillväxtkommuner.

Förvalta dina möjligheter med L.E.B System: ”Vi anpassar det efter hur ni arbetar”

Det är av förklarliga skäl viktigt för alla företag att sticka ut jämte sina konkurrenter. För fastighetsförvaltande företag med många likheter emellan krävs ett system anpassat efter just deras specifika arbete och förutsättningar för att bättre kunna utmärka sig. Där kommer L.E.B System in i bilden.

– Vi sätter er förvaltning i system, säger Anders Wallgren, CEO på L.E.B System.

Behovet av olika fastighetsförvaltare är och kommer med största sannolikhet alltid att vara stort. Men med stort behov ökar också konkurrensen – och att ha ett välfungerande system för att snabbt och effektivt kunna handskas med sin förvaltning blir således vitalt.

– Det är ju av en anledning som varje specifik förvaltare finns till, de har ju något unikt där. Det fångar vi upp, tar vara på och vidareutvecklar. För att nå en effektiv process internt och med sina kunder så behövs ett system därefter, säger L.E.B Systems vd, Anders Wallgren.

– Det får inte vara ett glapp mellan hur systemet jobbar och hur man faktiskt vill jobba.

Ett rollbaserat system
Väl inuti systemet möts du av din dashboard – där du ser det som är relevant för just dig. Det innebär att exempelvis en hyresgäst ser sina ärenden, utföraren ser det som är prioriterat för dagen och en fastighetschef ser sina relevanta nyckeltal.

– Det är rollbaserade gränssnitt som jobbar mot samma information. Som förvaltare kan du snabbt och smidigt se vilka ärenden som kommit in, vilka avtal som måste tas hand om, om några hus stuckit iväg och drar mer energi än andra. Det blir en anpassad bild utefter det som är viktigt för din specifika roll. 

– Hållbarhetsperspektivet är viktigt och naturligt för oss i och med att vi jobbar med underhållningsrutiner, energiuppföljning och vakanskontroll. Allt leder till en optimal resursanvändning, berättar Anders Wallgren.

En unik tjänst
Det råder inte nödvändigtvis någon brist på system likt det som L.E.B System tillhandahåller, men på ett plan gör de annorlunda än många andra. Många väljer att köpa in standardsystem där förvaltarna själva måste förhålla sig till hur det fungerar. L.E.B System gör tvärtom.

– Vi anpassar det efter hur ni arbetar och vilka roller ni har. Det gör att vi sticker ut jämfört med många andra på marknaden. Vi brukar säga att vi sätter kundens förvaltning i system istället för tvärtom, avslutar han. 

Läs mer om L.E.B System här

L.E.B System AB levererar ett heltäckande konfigurerbart och rollbaserat system för fastighetsförvaltning. LEB har verkat inom branschen i 30 år och levererat rutiner för teknisk och ekonomisk förvaltning till många av Sveriges mest kompetenta fastighetsförvaltare, både inom privat och offentlig sektor.

Besök oss på Fastighetsmässan i Kista 24-25 november eller på leb.se.

Anders Logg, vd på ReSpace.

Digitala tvillingar effektiviserar driften av fastigheter och industriprocesser

Genom att skapa digitala tvillingar kan företag ta kontroll över sin data. Detta leder till effektivare processer och beslut - och därmed större intäkter.
– Vi erbjuder nyckelfärdiga digitala tvillingar för såväl smarta fastigheter som smarta fabriker, säger Anders Logg, vd på ReSpace.

Med sensorer som mäter verkliga förhållanden och kontinuerligt skickar data till ett simuleringsprogram skapas en digital version av en produkt eller process, en digital tvilling.

Konceptet har funnits länge, men gör nu sitt intåg på allvar på fastighetsmarknaden.

– Den digitala tvillingen är själva grunden, den centrala informationsbäraren, för att skapa smarta fastigheter eller fabriker, säger Anders Logg. 

Effektiv drift av smarta fastigheter
ReSpace lösning ReSpace Twin skapar automatiskt en digital tvilling av en fastighet baserad på kundens digitala data, och smälter samman 3D-data och sensordata till en Augmented Reality-upplevelse, som strömmas från ReSpace molntjänst till kundens smartphone. 

– Här kan kunden på ett enkelt och handfast sätt interagera med sin data på plats i 3D. Vår digitala tvilling möjliggör också för kunden att berika sin data med ny information och smidigt dela denna information med andra användare, säger Anders Logg.

Nu kan man mer överskådligt se hur fastigheten mår gällande parametrar som temperatur, luftkvalitet, ventilation och nyttjandegrad. Det reducerar kostnaderna för övervakning och drift.

Digitala tvillingar för smarta industriprocesser
ReSpace Twin kan också användas inom mer avancerade segment, som industri- och logistikanläggningar.

– Med hjälp av en handhållen digital tvilling kan man på ett enkelt sätt övervaka, planera och optimera avancerade industriprocesser, säger Anders Logg.
Genom att den digitala tvillingen görs tillgänglig för alla medarbetare i en vanlig smartphone öppnas helt nya möjligheter för insamling och delning av data.

– ReSpace har sitt ursprung i ledande forskning inom beräkningsmatematik, geometri, dataanalys, och maskininlärning och har en mycket stark teknisk position och kompetens. Vi kan skapa ett stort mervärde åt våra kunder, avslutar Anders Logg.

ReSpace grundades 2018 och bygger på forskning inom digitala tvillingar på Chalmers och Umeå universitet. 

För en presentation av vår verksamhet och tidigare projekt, se: www.respace.ai.

Kontakta oss på: info@respace.ai.

Martina Axéll, General Manager Unilin Nordic AB.

Nya generationens hållbara laminatgolv är här

Pergos Laminatgolv var världens första Svanenmärkta golv och dess HDF-skiva är dessutom gjort på 100 procent återvunnet trä. Golvet skapar en naturlig och hållbar inomhusmiljö, attraktiv oavsett om det placeras i hemmagymmet, matsalen eller storfamiljsköket.

Hållbarhet har alltid varit viktigt för golvföretaget Pergo, en del av Unilin. Redan på 1920-talet började Perstorp AB, Pergos ursprungliga moderbolag, se vikten av att begränsa hur biprodukter slängs och tänka på att hushålla med resurser.

– Vi är väldigt stolta över att med Pergo vara det första golvet av alla golv i världen som blev Svanenmärkt. För den nyfikna kan man se det genom att titta på Pergos Svanenmärkning som slutar på 001, säger Lena Dalling, Marknadschef Unilin Nordic AB.

Svanen går igenom och bedömer produkten utifrån ett livscykelperspektiv. Svanenmärkning innebär att produkten är ett bra miljöval.

– Den moderna konsumenten är otroligt miljömedveten och därför är det viktigt för oss att visa på att laminatgolv är ett både vackert och hållbart golvmaterial. Idag sker vår produktion till stor del i Belgien där vi via hållbar sjötransport fraktar golven till centrallagret i Göteborg. Fraktsättet minimerar vårt CO2-utsläpp och Göteborg är en central punkt i Norden att distribuera från, säger Martina Axéll, General Manager Unilin Nordic AB.

Laminatgolv som innehåller 100 procent återvunnet trä
I ett Pergo Laminatgolv är 100 procent av trät i HDF-skivan återvunnet från träindustrin, en biprodukt som annars skulle ha bränts. Pergo bearbetar dessa biprodukter och ger dem ett nytt liv i laminatgolvet som håller sig vackert över tid. Golvet har en garanti som sträcker sig över minst 20 år och är både underhållsfritt och enkelt att lägga. Tillsammans med ett slitstarkt ytskikt gör Pergos patenterade klicklösning dessutom golvet vattentåligt, så väl att även den annars så känsliga fogen är skyddad mot fukt.

– Spiller man på golvet behöver man inte vara orolig för att vatten tränger igenom fogarna och ger fuktskador på golvet. Vi har bra vattengarantier på grund av vår patenterade klickfog, vilket är en trygghet för vår kund, säger Martina.

När man tittar på Pergos senaste generation av laminatgolv, går det nästan inte att särskilja från parkettgolv. Det ser ut som och känns som ett trägolv, men med alla fördelar från laminatgolvet. Genom Pergos många patenterade lösningar både med avseende på prestanda och design, blir golven väldigt anpassningsbara till det uttryck man själv önskar av sitt golv.

 

Pergos historia sträcker sig tillbaka till 1977, när vi genom uppfinningen av laminatgolvet revolutionerade hela golvbranschen. Idén om laminatgolv dök upp vid en brainstormingsession med syfte att ta fram nya användningsområden för det laminat som tillverkades av kemikalieföretaget Perstorp. Sedan 1989 heter vårt varumärke Pergo - en akronym för Perstorp Golv.
Läs mer på www.pergogolv.se

Branschpionjären SBC – en hundraåring med siktet inställt på framtiden

Genom kontinuerlig innovation och stor målmedvetenhet har SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum sedan ett decennium varit ledande vad gäller att skapa bästa möjliga livskvalitet åt bostadsrättsföreningar och fastighetsägare över hela landet.
– Nu när vi fyller 100 år tar vi med oss de lärdomar vi fått genom åren och fortsätter vår resa med siktet inställt på framtiden, säger Emil Lundström, VD och koncernchef på SBC.

SBC erbjuder idag alla sorters tjänster, rådgivning och expertis som en bostadsrättsförening behöver. Vare sig det gäller ekonomisk och teknisk förvaltning, energirådgivning, projektledning av ombyggnation och renoveringar eller juridisk rådgivning finns kompetensen inom SBC – en bidragande faktor till att företaget idag är landets ledande oberoende fastighetsförvaltare enligt Emil Lundström.  

– Vi är specialister på det vi gör och erbjuder ett enkelt styrelsearbete och tryggt boende genom både en effektiv och proaktiv förvaltning, säger han.  

En branschpionjär som fortsätter att leverera
Emil berättar att SBCs vision är att skapa bättre livskvalitet för sina kunder genom långsiktig, medveten och hållbar fastighetsförvaltning. Företaget influerar även styrelser, leverantörer och partners till hållbara val. För att åstadkomma detta utvecklar SBC ständigt nya tjänster och startar samarbeten med företag som ligger i tiden.  

Två stora satsningar som gjorts är en uppdaterad kundportal och en ny marknadsledande räntetjänst som lanseras under hösten. 

– SBC såg ett behov och var branschpionjär med att tidigt lansera en multifunktionell kundportal för avtalskunder. I takt med ökad digitalisering och nya användarbehov ser vi en stor kundnytta att kunna göra vardagen och styrelsearbetet effektivare och roligare för alla våra nuvarande och kommande kunder, säger han.  

En annan satsning som lanseras under hösten är den unika möjligheten att få ränta på föreningens överskottlikviditet. Markus Pålsson som är affärsområdeschef ekonomisk förvaltning, berättar att SBC skapat en innovativ open-banking-lösning för hantering av föreningens sparkonton. 

– Idag har svenska bostadsrättsföreningar över 35 miljarder kronor i överskottslikviditet placerade hos banker runt om i landet utan ränta. Detta beror delvis på de senaste årens räntenedgångar men även att många ofta upplever att det är komplicerat och osäkert att öppna ett placeringskonto, säger han.  

– Vi kan nu på ett enkelt och framförallt säkert och transparent sätt erbjuda en marknadsledande ränta och radikalt förbättra villkoren för våra kunder bekräftar Emil Lundström. 

Emil Lundström, VD och koncernchef på SBC.                                                                                Markus Pålsson, affärsområdeschef ekonomisk förvaltning på SBC.

Med hållbarhet och långsiktighet i fokus
SBC lägger stor vikt på att bidra till en positiv miljöpåverkan och samtidigt göra vardagen enklare för förvaltade bostadsrättsföreningar. Därför har de valt att starta samarbeten med innovativa och hållbarhetsinriktade företag som förser boende och förvaltare med digitala tjänster som underlättar detta.  

Några exempel är samarbetet med iBoxen, en ny infrastruktur som gör att upphämtning och retur av paket kan ske miljövänligt direkt utanför porten samt hållbara lösningar för föreningarnas avfallsåtervinning via partnern Ragn-Sells. Genom Zesec möjliggörs digitala lås, där mobilen blir din nyckel.  

– En bostadsfastighet är en långsiktig investering som bygger på att den i takt med tiden alltid är attraktiv för människor att leva i. Det är även viktigt att drift och skötsel utförs med metoder och material som inte påverkar miljö och människor negativt. Löpande drift och större investeringar ska vara långsiktigt relevanta med målet att öka fastighetens värde över tiden, avslutar Emil Lundström.  

SBC grundades 1921 och är idag en helhetsleverantör som erbjuder expertis för bostadsrättsföreningar: ekonomisk och teknisk förvaltning, energirådgivning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk rådgivning. Bolaget tillhandahåller en kundportal samt utbildningar som till exempel styrelsecertifiering, tar varje år fram Sveriges Bostadsrättsrapport och är en aktiv röst i media. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 350 anställda. Bolaget omsatte år 2020, 478 mkr i koncernen. 

Läs mer om SBCs arbete här 

JKN Advokat firar stark tillväxt under sitt första år

Advokatbyrån JKN grundades i början av september 2020 och är specialiserade inom entreprenad- och fastighetsrätt. Sedan starten har JKN visat en stark tillväxt och bland klienterna finns bland annat bygg-, anläggnings- och fastighetsbolag, installatörer, fonder och industribolag i hela landet, från Skåne till Norrbotten.

På ett år har byrån befäst sin ledande ställning inom byggsektorn och under det gångna året haft en bra tillströmning av nya klienter. Byråns huvudsakliga inriktning är entreprenadrätt, men har också en stark närvaro inom rättsområden som fastighets- och hyresrätt samt företagsöverlåtelser. Byrån eftersträvar att med ett effektivt, rakt och rationellt arbetssätt vara klientens ”husadvokat” och finnas tillgänglig i alla skeenden av ett projekt. 

– Vi är väl etablerade och har ett stort kontaktnät i byggbranschen. För många av våra klienter har vi rollen som ”husadvokat” där vi hjälper till med det mesta. För vår klient är vi som den interna juristavdelningen på de stora bygg- och fastighetsbolagen. Vi genomför allt från företagsinterna kurser, tar fram och granskar förfrågningsunderlag, bistår vid förhandlingar samt, när det blir nödvändigt, företräder i tvist. Vårt direkta arbetssätt skiljer sig från många av de större byråerna och hos oss jobbar man ofta mot en senior delägare, säger Lars Braun, advokat och delägare.

Avgörande rådgivning under pandemin
För byggsektorn har det under pandemin uppkommit olika former av utmaningar så som leveransstörningar och höjda priser på byggmaterial. Detta har i många fall inneburit tidsproblem, i värsta fall stillestånd och merkostnader. I sådana situationer blir det avgörande att tolka och tillämpa regelverket i förhållande till den verklighet som råder. Här hjälper JKN:s jurister till med att tolka de standardavtal som byggbranschen lyder under. 

– Vi ser att vissa byggmaterial är betydligt dyrare idag än vad de var för sex månader sedan. Det har varit en kraftig prisuppgång exempelvis på trävaror. Sitter man i ett entreprenadprojekt med fast pris som löper på flera år är det viktigt med juridisk rådgivning för att förstå hur man kan påverka situationen och ta tillvara sin rätt. Det är avgörande att veta under vilka förutsättningar det fasta priset kan justeras på grund av den här typen av kostnadsökning. Denna frågeställning har varit en särskild utmaning under det första halvåret 2021 och där vi har kunnat hjälpa våra klienter med allt från muntliga råd till skrivningar i brev som skickats till andra parter, berättar Lars Braun.

JKN Advokat är en advokatbyrå specialiserad inom entreprenadrätt, konsulträtt, företagsöverlåtelser, tvistelösning samt fastighets- och hyresrätt. JKN:s medarbetare har lång erfarenhet inom sina specialområden och erbjuder juridiska tjänster av högsta kvalitet. 

Läs mer om byrån på www.jkn.se