Foto: Katarina Dalunde Eriksson

Så kan du hjälpa unga till ett bättre liv. ”Familjer kan göra skillnad på riktigt.”

Allt fler unga med psykisk ohälsa eller missbruk behöver stöd och boende utanför hemmet. Samtidigt råder det brist på familjer som kan erbjuda en plats. Egna Ben utbildar och stöttar familjer, och fungerar som en länk mellan jour- och familjehem, socialtjänst och biologisk familj. Rätt insatser förbättrar oddsen drastiskt för positiv utveckling.

Socialtjänsten ringer ofta till Egna Ben med önskemål om att placera ungdomar. Det kan handla om unga med psykisk ohälsa, erfarenhet av kriminalitet eller lång placeringshistorik. Då gäller det att hitta rätt stöd.

– Vi har upplevt en ökning inom denna målgrupp. Många unga behöver vår hjälp. Därför riktar vi våra insatser till att vidareutbilda familjer som vill göra verklig skillnad för unga som inte fått de bästa förutsättningarna i livet, säger Moses Eshetu, verksamhetschef IOF Familjehem och Stödboende på Egna Ben. 

De kan behöva stöd i familjer, på dygnet runt-boende eller i ett mer självständigt stödboende.

– Att vara med och se till att en ung person kommer på rätt väg i livet är stort för alla inblandade, säger Moses. 

Egna Ben söker nu efter fler familjer som vill öppna sitt hem för dessa unga, och bli behandlingsfamiljer.

Familjerna erbjuds utbildning
Det som krävs utöver engagemang, närvaro och trygghet är att familjen – eller individen – har plats hemma för att ta emot en placering. Den ideala familjen består av två vuxna, med äldre eller utflugna barn, så att tid och fokus finns för den unge. Många går ner i tid på jobbet, men det är inget måste. 

– Tidigare erfarenhet av stöd- och behandlingsarbete med unga, kombinerat med adekvat utbildning från oss är en bra grund för att bli behandlingsfamilj, säger Moses Eshetu.

Ersättning och omkostnadsersättning utgår för det stöd som familjen erbjuder.

Egna Ben söker också efter nya kontaktpersoner till stödboenden. I stödboenden bor unga människor i egna lägenheter. De har en hög grad av självständighet, men behöver en hjälpande hand den sista biten.

 – Det kan handla om att hjälpa dem att söka jobb, ställa sig i bostadskö eller bara finnas till som stöd vid kontakter med myndigheter eller företag, avslutar Moses Eshetu.

Egna Ben har funnits sedan 2007 och tar emot barn och ungdomar mellan 0-20 år i behov av placeringar av olika skäl. Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten och har ramavtal med 140 kommuner i Sverige. Egna Ben har jour- och familjehem, stödboende med dygnet runt-bemanning samt träningslägenheter.

Läs mer på: www.egnaben.se

Tre röster inifrån: Därför gillar vi Attendo

Kalle och Natasa och Aldjia har alla erfarenhet av omsorgsföretaget Attendo – men i olika roller. Kalle som boende, Natasa som medarbetare och Aldjia som anhörig till en boende. De är alla överens om en sak: De gillar alla Attendo och är mycket nöjda med verksamheten som bedrivs.

Attendo är ett av Sveriges mest kända omsorgsföretag och driver äldre- och demensboenden på ett 70-tal orter i landet.

Företaget har skapats av medarbetarna men verksamheten har också präglats av både boende och deras anhöriga.

Kalle: ”Maten är jättefin”
Kalle, 79, som tidigare arbetade som målare, har i drygt två år bott på Attendo Årstabergshemmet, ett demensboende där stöd och omsorg är särskilt inriktad för personer med demenssjukdom.

– Jag trivs bra här, speciellt med personalen. Alla gör sitt bästa, säger han.

En vanlig dag brukar han gå promenader i trädgården, men nu när kylan kommer är han mycket inomhus.

På Årstabergshemmet får de boende i stor utsträckning möblera rummen själva, något som Kalle gjort.

– Jag har tagit hit ett kylskåp där jag kan ha min frukt, för det tycker jag mycket om. Det äter jag mycket.

Han är annars väldigt nöjd med maten som serveras.

– Maten är jättefin, man får så mycket man vill. De brukar alltid fråga mig om jag vill ha mer och jag brukar svara ”Ja, tack”, säger han.

Aldjia: ”Mamma trivs”
Aldjia Kessals mamma Karin, 88, har en demenssjukdom och bor på Attendo Skutan i Flemingsberg. Här finns demensboende, omsorgsboende och korttidsboende.

Aldjia är väldigt nöjd med den omsorg som hennes mamma får.

– Jag upplever situationen som väldigt bra. Mamma trivs även om hon som många andra med samma sjukdom gradvis blir sämre. Jag känner att det finns en värme och en närhet hos alla som jobbar där, även när det kommer ny personal. De jobbar efter väldigt bra principer och tar hand om de äldre väl, säger hon.

Aldjia Kessal vill poängtera att kontakten mellan henne och personalen är bra och att hon upplever personalen som tillmötesgående.

– Frågar jag dem något eller ber om något så fixar de alltid det. Det är aldrig några problem, säger hon och tillägger:

– Alla är jättegulliga. Är de så att de är upptagna med något, som att de sitter i möte, så ringer de alltid tillbaka. Det är aldrig svårt att få information.

Natasa: ”Jag blir lyssnad på”
Natasa Trbovic arbetar som undersköterska på det Attendo-boende där Karin bor, Skutan i Flemingsberg. Här har hon varit i snart nio av de 14 år hon arbetat inom Attendo. Tidigare arbetade hon inom kommunal äldreomsorg.

På Skutan arbetar hon nattskiftet, där hon är team-ledare.

– Jag trivs väldigt bra på jobbet och med mina kollegor. Jag tycker att jag har bra kontakt och samarbetar väl med mina chefer. Jag upplever att jag blir lyssnad på av dem. Vi gör vårt bästa för att lösa arbetsuppgifterna och problemen tillsammans, säger hon.

Hon berättar att arbetsbördan kan variera en natt från en annan.

– Vissa nätter är det mer att göra, andra är det lugnare. Så blir det när man arbetar med människor. De har olika behov vid olika tillfällen. Trots det känner jag att jag kan göra en positiv skillnad i dessa människors liv. Jag känner att vi kan ge våra boende här den omsorg och omtanke som de behöver.  

  • Sveriges äldsta omsorgsföretag, grundat 1985
  • Verksamhet inom äldreomsorg, omsorg till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg
  • Finns idag i Sverige, Finland och Danmark.
  • Totalt ca 24 000 medarbetare på cirka 700 enheter i Norden
  • 40 av de 50 högsta cheferna i Attendo är kvinnor

Behöver du eller någon du känner, flytta till ett äldreboende? Kanske undrar du hur processen går till eller har andra frågor och funderingar. Vi svarar gärna på alla dina frågor måndag-fredag 0800–1700. Ring oss i dag på 010-140 10 70.

Läs mer på: www.attendo.se

Fredrik Käll, vd på Vivida Assistans.

Vivida Assistans: ”Valfrihet och konkurrens inom vården skapar en uppåtgående servicespiral”

Privata alternativ till offentlig utförd vård och omsorg kan vara en lösning till de utmaningar som samhället står inför.

– Vårdbehovet kommer att öka. Detta ställer krav på effektiviseringar av verksamheterna. Det kan vi i den privata sektorn bidra med, säger Fredrik Käll, vd på Vivida Assistans.

Människor i Sverige blir äldre, men inte friskare. Samtidigt ökar befolkningen genom både invandring och fler födslar.

 Det är inte rimligt att tro att de utmaningar som vård- och omsorgssektorn står inför kan lösas genom att höja skatten, menar Fredrik Käll.

– Den demografiska utvecklingen är sådan att det blir färre och färre som har möjlighet att bidra till den gemensamma skattepotten. Vi behöver helt enkelt få ut mer vård, omsorg och skola för samma skattekrona, säger han.

Privata utförare av traditionellt offentliga utförda tjänster har möjligheten att kunna bidra med detta. 

– Vi är effektivare och därmed billigare i alla delar av hur vård, omsorg och skola utförs. Därtill är våra kunder generellt mer nöjda med våra tjänster. Vi är lösningen på problemet, inte problemet i sig som vissa politiker vill framhäva, säger han.

Vinsten ett drivmedel för förbättring
Den vinst som privata aktörer gör är något som de ideologiska motståndarna ofta ser som ett problem. Men vinsten ska inte ses som ett resultat från ett nollsummespel där någon annan förlorar. Istället genereras den av det mervärde som privata aktörer skapar, menar Fredric Käll.

– Vinsten måste finnas där för att skapa incitament att fortsätta att utveckla varan eller tjänsten och för att skapa en långsiktig hållbarhet. Inom personlig assistans vet vi att 74% av de assistansberättigade väljer en annan operatör än kommunen. Det skulle de inte gjort om de uppfattade privata operatörer som profithungriga eller dåliga. Valfrihet och konkurrens inom vård och omsorg skapar en uppåtgående servicespiral, säger han och avslutar:

– Privata alternativ inom vård och omsorg blir bättre för alla, och i slutändan också billigare. Ett skäl är att vi privata operatörer går in i denna verksamhet med ett annat synsätt. Det offentliga gör detta för att de måste, vi gör det för att vi vill, avslutar han.

Läs mer om Vivida Assistans här

Om Vivida Assistans 

Vivida Assistans är en komplett assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt.

Så blir rätt verktyg för dokumentation av insatser på vårdboenden avgörande för en lyckad behandlingsprocess

Rätt Spår är ett komplett och användarvänligt behandlingsstöd med journalföring.

– Vi har skapat ett system där det är lätt att komma in, lätt att hitta rätt, lätt att skriva. Då blir behandlingen transparent för både kommunen och man missar inga händelser i rapporteringen, säger Per Svanberg, vd på Rätt Spår.

Traditionell journalprogramvara är ofta inriktad mot hälso- och sjukvård. Rätt Spår är anpassat till verksamheter som HVB-hem, LSS, kvinnojourer, stödboenden och familjehem.

Rätt Spår är helt webbaserat och förenklar och underlättar i det vardagliga arbetet.

– Vår lösning styrs av det som finns i socialtjänstlagen och handlar om den sociala dokumentation som man måste göra med placerade klienter i dessa vårdboenden, säger Per Svanberg.

För att inga händelser ska missas att inrapporteras, är Rätt Spår mycket användarvänligt. Dessutom kan gränssnittet skalas ned till ett minimum för verksamheten för att ytterligare underlätta handhavande.

– Vi har skapat ett system så att kommunen och vårdboendet kan ha en öppen dialog om placeringen. Då blir behandlingen så bra som möjligt, avslutar Per Svanberg.

 

Rätt Spår har varit verksamma med en dokumentationslösning sedan sent 90 tal. Rätt Spår är utvecklat av Hans Johansson, en entreprenör och pionjär i HVB och Familjehems branschen. Hans tankar om användbarhet, enkelhet och överblick har satt sin prägel på lösningen och är förklaringen till de framgångar den rönt.
Läs mer på: www.rattspar.se

Neurofeedback – en revolutionerande metod vid psykisk ohälsa, stress och oro

Neurofeedback enligt Othmers metod är ett mekaniskt sätt att stärka hjärnan och öka dess förmåga att vara flexibel och anpassningsbar. Metoden har bland annat goda effekter vid psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk problematik och vid akuta kriser.
– Genom neurofeedback kan vi träna hjärnan att lindra, klara och bli av med symtom utan mediciner eller traditionell samtalsterapi, säger Ulrika Gustafsson, verksamhetschef vid Framnäsgruppen. 

Neurofeedback tränar hjärnan att bättre klara utmaningar eller problematik, såsom ångest, stress och sömnstörningar. Det kan också användas för att förbättra våra kognitiva färdigheter, koncentrationsförmåga, minne och inlärning. 

Vid behandling placerar man sensorer på huvudet som mäter hjärnaktiviteten. En dator processar dessa signaler och återkopplar via bild, ljud och känsel till klienten.

– Vi lyssnar på hjärnans aktivitet via hjärnvågorna och låter hjärnan se vad den gör, genom att ge den en omedelbar spegelbild av sin aktivitet. Därefter förstärker vi hjärnans aktivitet på rätt ställen, säger hon.

Lång erfarenhet av behandlingar
Ulrika Gustafsson har en bakgrund inom missbruk- och beroendebehandling. I dag driver hon Framnäsgruppens kliniker för neurofeedback. Förutom att hålla klinikerna i Stockholm och Västerbotten igång så utbildar hon nya terapeuter och driver utvecklingen av neurofeedback framåt. Sedan sin licensiering har hon under ett år utfört över 2700 behandlingar.

– Neurofeedback fungerar för all typ av psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att sprida kunskapen och öka kännedomen kring denna revolutionerande och effektiva metod, både för allmänhet och inom profession, säger hon.

– Att göra top-notchbehandlingar för människor med mycket pengar är inte så svårt, men att se till så att man kan nå alla, och speciellt de som kanske behöver det mest, är en utmaning och en stor drivkraft för mig, avslutar Ulrika Gustafsson.

Framnäsgruppen har en lång tradition av behandling och har stöttat familjer och barn sedan 1991. Vårt arbetssätt genomsyras av respekt för individen och kunskap om de faktorer som påverkar en människas livssituation med utgångspunkt i modern forskning.

I dag har vi två neurofeedback-kliniker i Stockholm och en i Västerbotten. Under våren 2022 öppnar vi ytterligare kliniker i Örnsköldsvik, Malmö, Göteborg, Gotland och Luleå. 

Läs mer på: www.framnasgruppen.se/neurofeedback/

Jörg Schultze, ny General Manager för BMS Sverige, ser ljust på framtidens gränsöverskridande lösningar inom vården. FOTO: Darrenjaklinfotos.de

Bättre patientstöd skapas i samverkan 

Både patienter och vårdpersonal anser att det psykiska och emotionella stödet inom vården kan förbättras, det visar BMS stora europeiska undersökning. Därför samlade man experter till konferensen Because there is more to do med målet att gräva djupare i frågan. ”Det här är ytterligare bevis på behovet av nya nödvändiga samarbeten med patienten i fokus” säger Jörg Schultze, ny General Manager för Bristol Myers Squibb Sverige. 

För att undersöka vad det finns för behov inom sjukvården som inte uppfylls idag, gjorde BMS under 2020 och 2021 undersökningar hos både patienter, anhöriga och vårdpersonal i Sverige och Europa. På en punkt var grupperna rörande överens; det psykiska och emotionella stödet under sjukdomsresan kan förbättras.  

 ”Inte endast kosmetiska förbättringar”
Vikten av problemet fick BMS att den 30 september anordna en virtuell konferens med ledande experter från åtta europeiska länder. Bland annat diskuterades hur människan kognitivt svarar på kroniska sjukdomstillstånd, olika stödmetoder samt exempel på hur aktörer kan samverka för att ännu bättre stötta patienter.  

– BMS har förstått värdet av samarbete och kunskap om patienters behov och rättigheter. Vi är glada över att få samarbeta med ett företag som vill åstadkomma riktiga förändringar och inte endast kosmetiska förbättringar, säger Penilla Gunther, grundare FOKUS Patient. 

 Framtiden kommer se helt nya lösningar
På BMS är man övertygad om att lösningen på dagens och morgondagens hälsoutmaningar ligger i samarbeten bortom konventionella gränser.  

– Först då kan vi bryta ny mark och skapa verklig nytta, grundade i patientens behov, säger Jörg Schulze.

 3 snabba frågor

Jörg Schulze, General Manager BMS Sverige 

Varför gör ni detta initiativ?
Vi kan göra mer för patienter och deras anhöriga, utöver att tillhandahålla läkemedel. Det är genom samarbeten med hälso- och sjukvården och andra aktörer, som vi kan göra skillnad för svenska patienter.

Vad är nästa steg?
Vi går vidare genom en serie dialoger och diskussioner, med målet att tillsammans skapa nya lösningar för att stötta patienter i Sverige. 

Vad ser du blir viktigt de kommande åren?
Fortsatta, fler och mer djupgående samarbeten och samskapande med externa partners. Först då hittar vi banbrytande lösningar framåt. 

Läs mer här

Håkan Eklund, behandlingsansvarig på Inagården.

Ett HVB-boende som inte vänder bort blicken

Psykvården står inför stora utmaningar och personer med komplexa diagnosbilder slussas ofta runt i olika behandlingar som går i stå. Men på HVB-boendet Inagården är de boende mer än sina diagnoser.
– Vi delar inte in människor i fack, utan ser alla individer för den de är. Vi vänder aldrig bort blicken, säger Håkan Eklund, behandlingsansvarig på Inagården.

Inagården har ett tydligt upplägg och en väl genomarbetad modell som de arbetar efter, Inagårdsmodellen, som i sin tur grundar sig i evidensbaserade metoder och ett miljöterapeutiskt förhållningssätt.

– Behandlingen består av tre delar: insikt, normalisering och aktivering. Genom att kartlägga deras intressen låter vi våra klienter aktivera sig och normaliseras till samhället. Vi ger dem något att hålla fast vid även när de lämnar Inagården, säger Håkan Eklund.

Normalt sett blir de boende kvar i 2-4 år. När det är dags för utslussning görs den varsamt och Inagården finns kvar som stöd en lång tid efter det att personen lämnat.

Möjlighet att lyckas varje dag
Inagården fungerar lite som en helhetslösning. De sköter all logistik och kontakt med kommunen och har sjuksköterskor och psykiater på plats.

– Vi har mycket personal hos oss och jobbar oftast i smågrupper, så de boende på ett tryggt sätt kan öva på att bli delaktiga i samhället. Genom daglig sysselsättning ger vi våra klienter möjlighet att lyckas varje dag, avslutar Håkan Eklund.

Sedan starten år 1998 har Inagården funnits till för människor med neuropsykiatriska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar. I över 20 år har Inagården förändrat människors liv mot alla odds. Detta med hjälp av miljöterapi, aktivering och adekvata behandlingsmetoder sammansatt till en välfungerande modell. Inagården bedriver både verksamhet inom HVB och LSS.

Läs mer om Inagården här

Kontakt:
E-post: hakan.eklund@inagarden.se
Telefon: 026-456 19 56

T.v: My Namslauer, som länge försökte få bra hjälp mot psykisk ohälsa, och Poul Perris, rektor vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, CBTI. T.h: Viveca Koch och Jakob Jones, studenter vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi.

Psykoterapi kan minska den psykiska ohälsan – om den ges rätt förutsättningar  

Behovet av kvalificerad hjälp ökar i takt med den stigande psykiska ohälsan, samtidigt som vården alltmer går på knäna. I ett sådant läge är det lätt att samhället hemfaller åt försök med snabba lösningar, vilket dessvärre riskerar att slå tillbaka och skapa nya problem.  Det menar Poul Perris, rektor vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, CBTI, vid Sabbatsbergs Sjukhus, Stockholm. – Vi får inte hamna i en situation där vi tullar på kompetenskraven hos behandlarna eller beskär förutsättningarna för behandlarna att kunna göra ett fullgott jobb, säger han. 

Professionens delansvar i försöken att stävja den psykiska ohälsan är att säkerställa hög kvalité på den vård som erbjuds. I ett första steg behöver den psykoterapeutiska vården varudeklareras på ett tydligare sätt än i dag, menar Poul Perris.

KBT är ett paraplybegrepp, inte en teknik eller en metod.

– Vid CBTI har vi en KBT-profil mot schematerapi som är en förenande och integrerande terapiansats som utöver kognitiv teori och inlärningspsykologi även har affekt och utvecklingspsykologi som teoretisk grund. Detta möjliggör ett helhetsperspektiv i förståelsen för psykisk ohälsa som främjar att patienten känner sig ordentligt sedd och förstådd, samt öppnar upp för mer riktade interventioner, säger Poul Perris.

Felaktig ordination en risk
Han menar att felaktig ordination och genomförande av psykoterapi inom vården utgör ett allvarligt risktagande, såväl för patienterna som för den enskilde behandlaren.  

– Det finns mycket psykisk ohälsa som patienter söker för som inte låter sig fångas i en befintlig manual. En patient som till exempel lider av både panikångest, depression och svårigheter i nära relationer behöver mötas utifrån ett helhetsperspektiv, bortom avgränsade manualer för specifika tillstånd. Det är här den kvalificerade kompetensen hos behandlaren blir avgörande, säger han.

Som legitimerad psykoterapeut är man expert i psykoterapi och tränad att utföra kvalificerade bedömningar och behandlingar, även där befintlig evidens är bristfällig, så som ofta är fallet. 

”Vården ska inte vara som ett chokladhjul på Gröna Lund”
My Namslauer hade länge lidit av psykisk ohälsa. I många år försökte hon få bra hjälp, utan att lyckas.

– Jag har träffat skolkuratorer, samtalskontakter på vårdcentraler och kuratorer inom psykiatrin. Vissa av dem har varit total katastrof, andra har varit som att ta en fika med en kompis. Till vårdcentralen var väntetiden tre månader. Väl där fick jag behandling begränsad till fem tillfällen. Vem kan ändra sitt liv på fem timmar tillsammans med en främling? Inte jag i alla fall, säger hon.

Till slut lyckades hon få kontakt med och träffa en student som gick sin psykoterapeututbildning vid CBTI.

– Riktig terapi är annorlunda. Man jobbar hårt med sig själv och många gånger är det riktigt intensivt. Min terapeut mötte mig som en riktig människa och hjälpte mig verkligen att förstå mitt inre känsloliv och vägledde mig till avgörande förändring. Vården ska inte vara som ett chokladhjul på Gröna Lund, man ska inte behöva ha tur för att få tillgång till rätt vård, säger hon.

Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi startades 1988 och är en av Sveriges största utbildningsanordnare för psykoterapi. Institutet ger psykoterapiutbildningar på olika nivåer, bland annat introduktionskurser, grundutbildningar (s.k. Steg 1) och legitimationsgrundande utbildningar (s.k. Steg 2) i psykoterapi.

Läs mer på: www.cbti.se

Kontaktuppgifter: 

poul.perris@cbti.se och birgitta.aller@cbti.se.