#förvarjeelev lyfter
undervisningen i Linköping

För tre år sedan tog Linköpings kommun initiativ till ett krafttag vad gällde att förbättra resultaten för kommunens elever. Ett forskningsbaserat utvecklingsarbete förankrat i varje skolas behov och förutsättningar påbörjades, vilket idag har lett till ett fokus på hur undervisningen ska utvecklas för att nå förbättrat resultat för varje elev.

Då Christel Horsak tillträdde som chef för grundskola och förskola i Linköping såg hon att det överlag saknades ett tydligt, systematiskt kvalitetsarbete i verksamheten, trots att det fanns ett stort engagemang för skolutveckling. Tillsammans med områdeschefer och förvaltningens lektor, Simon Hjort, tog hon därför initiativ till att på bred front föra ut en skolutvecklingsmodell, ”Skolutveckling från mitten”, för att skapa en systemstrategi för utvecklingsarbetet, från huvudman ända in i klassrummet. ”Mitten” syftar på att skolors och förskolors ledningsgrupper, som befinner sig i mitten av styrkedjan, är det nav modellen utgår ifrån.

– Vi samlas under hashtaggarna #förvarjebarn och #förvarjeelev, som kommit att få stor genomslagskraft i kommunen. Det är en spännande resa som redan fått positiva resultat, berättar Christel.

Samverkan är en nyckelfaktor
Utveckling sker ute på skolorna snarare än i centrala utvecklingsprojekt, då alla har olika behov och förutsättningar. Modellen erbjuder därför ett gemensamt ramverk och stöd baserat på evidens för alla skolor, men engagemanget och drivkraften kommer från skolorna som själva formulerar strategier och undersöker effekter.

– Det handlar om att ge varje elev bästa möjlighet att lära sig. Skolornas ledningsgrupper träffas regelbundet; de sporrar varandra för att förbättra undervisningen. Det är större fokus på uppföljning av resultat på individnivå än tidigare och hur de kan förbättras. Vi ser väldigt positivt på skolutvecklingen framöver, avslutar Simon.

www.linkoping.se hittar du fler spännande nyheter om kommunens skolutvecklingsarbete!

Presenteras av:
Linköpings kommun

Kommunala skolor
• 14 675 elever, grundskola
• 4 130 elever, gymnasium

Fristående skolor
• 2 595 elever, grundskola
• 2 162 elever, gymnasium

Linköpings universitet
• 27 000 studenter
• 4 000 anställda
• 1 300 forskare
• 350 professorer
• Innovativa utbildningar och forskning
genom tvärvetenskapligt synsätt
• Teknik, medicin, naturvetenskap,
humaniora, samhällsvetenskap och
utbildningsvetenskap

www.linköping.se


Kevin Jonsson, tidigare elev på NTI Gymnasiet Johanneberg, tog brons i Adobe-VM på plats i New York efter att han gått igenom certifieringsprocessen för deras designprogram.

Lyckad karriär i sikte för gymnasieelever med certifieringar på CV:t

Genom att erbjuda elever certifieringar inom olika programvaror läggs grunden för ett framgångsrikt kliv ut på arbetsmarknaden. ”Att arbeta med certifieringar är oerhört kvalitetshöjande för både eleven och skolan”, säger Sarah Stridfeldt, skolchef NTI Gymnasiet.

Lexicon är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag med flera affärsområden. Ett område är certifieringar. Företaget ger elever, anställda och privatpersoner en chans att genom olika leverantörer certifiera sig till högre behörighet inom ett stort urval av områden. Certiport är en av dessa leverantörer av test och certifieringar.

En av kunderna är NTI Gymnasiet som är en del av AcadeMedia-koncernen. De har det senaste året satsat stort på att erbjuda samtliga 6600 elever på de 28, snart 29, skolorna i Sverige möjligheten att ta certifieringar i design med Adobe och programmering, server, nätverk och säkerhet med Microsoft. Skolchefen Sarah Stridfeldt menar att certifieringar inte bara ger deras elever en boost och ett viktigt kvitto på sina kunskaper, utan också stärker hela varumärkets ställning som ledande inom digitalisering.

– Att arbeta med certifieringar är oerhört kvalitetshöjande för både eleven och skolan. Vi hade en elev förra året som tog brons i Adobe-VM efter att han gått igenom certifieringsprocessen för deras designprogram, det ger såklart ringar på vattnet för hela skolan, säger hon.

Under året har även lärarna fått möjlighet att ta certifieringar och exempelvis bli Microsoft Certified Trainers. Detta är kompetensutvecklande på det personliga planet, men ger också lärarna en skjuts mot att inspirera fler elever att också satsa på certifieringar.

– Lärare som förmedlar fördelarna med att ta certifieringar bidrar till att fler elever gör de här testerna. Vi har sett på flera skolor att hela klasser har tagit certifieringar, och då kan man alltid härleda det till duktiga lärare, säger Peter Robinson, vd för Lexicon Malmö AB och partner i Norden för Certiport.

Både Peter Robinson och Sarah Stridfeldt upplever att arbetsgivare i allt större utsträckning väljer att titta mer på certifieringar och andra bevis på kompetens utöver akademisk utbildning. När eleverna har någonting extra på sitt CV som både visar på en högre ambitionsnivå och en högre nivå av kunskap kan arbetsgivaren handplocka dessa talanger.

– Behovet av att validera kompetens hos framtida medarbetare blir allt större, man har helt enkelt inte tid att satsa på medarbetare som behöver gå igenom en lärlingsprocess. Certifieringar är ett bevis på att man redan har de kunskaper som krävs, säger Peter Robinson.

Läs mer

Lexicon är Sveriges ledande utbildningsföretag mot företag, myndigheter, kommuner och organisationer med mer än 40 år i branschen. Lexicon är också Sveriges största aktör för certifieringar och tester. Certiport är en del av Pearson VUE och certifierar årligen över 3 miljoner personer i närmare 150 länder.

Kontakt: info@certiport.se

 

Plagiatkontroll hjälper eleverna att göra rätt

En tillförlitlig plagiatkontroll hjälper elever att lära sig studiemetoderna som fungerar genom hela utbildningstiden. Detta menar Jonas Lundqvist, CTO på RepresentEdTech, som representerar internationellt erkända Turnitins tjänster inom akademisk integritet på den skandinaviska marknaden.

Akademisk integritet och plagiatkontroll är grundstenar för att upprätthålla förtroendet för betygsystemet – men också för att lära eleverna att göra rätt från början. RepresentEdTech arbetar med just dessa frågor och företräder världsledande företag inom utbildningsteknologin. Ett av dessa företag är Turnitin, som erbjuder ett brett spektrum av tjänster som rör allt från likvärdig rättning till värdering av nyhetskällor.

– Turnitin har inga egna fötter på marknaden i Skandinavien, men genom oss kan även lärosäten i Sverige, Norge och Danmark få ta del av deras tjänster, säger Jonas Lundqvist, CTO och medgrundare av RepresentEdTech.

SimCheck och Similarity är två exempel på tjänster inom plagiatkontroll som Turnitin utvecklat, och som numera finns på den skandinaviska marknaden genom RepresentEdTech. Turnitin har ett nära samarbete med Microsoft och produkterna är därför inbyggda i plattformen Teams.

– Det behövs inga krångliga plugins och mellanlager som kostar extra. Det är en enorm fördel som gör de här tjänsterna väldigt användarvänliga, säger Jonas Lundqvist.

SimCheck, som är den lite enklare varianten, lagrar skolspecifika arkiv. Som exempel kan en kommun eller en privat skolkoncern samla alla sina skolors examinationer i en egen databas. Similarity tar den funktionen steget längre och samlar 1,3 miljarder inlämnade texter från lärosäten i hela världen och gör dessa sökbara i plagiatkontrollen.

Turnitins plagiatkontroller används i dag både fristående och integrerat med lärplattformar som Brightspace, Canvas, ItsLearning och Teams av cirka 15 000 akademiska institutioner i 140 länder. Att kunna jämföra examinationer mot ett så gediget källmaterial innebär att resultatet får en hög tillförlitlighet. Dessutom ändras inte dokumentformatet under kontrollen, utan läraren kan enkelt se i originaltexten var det finns oklarheter vilket gör processen smidigare.

– Jag har jobbat med plagiatproblematik i 20 år, och sett tydligt att gymnasieelever som inte får sina felaktiga metoder korrigerade tar med sig dessa till universiteten. Och där är konsekvenserna av att plagiera mycket större, säger Jonas Lundqvist och fortsätter:

– För oss och för Turnitin handlar inte plagiatkontroll om att sätta dit de som studerar. Det handlar om lärprocessen och att eleven behöver förstå hur man ska göra rätt för att inte göra fel, helt enkelt. Att Turnitin visar rapporten för eleven är en stor hjälp i den processen.

Presenteras av:
RepresentEdtech

RepresentEdtech representerar Turnitins produkter i Skandinavien. Kontakta oss gärna för att se hur dessa kan ta ert nuvarande arbete med att förebygga och upptäcka plagiat i undervisningen till nästa nivå.

E-post: info@representedtech.com
www.representedtech.se

I Finland kontaktar man asiakaspalvelu@ilonait.fi

Interaktiv inlärning med hjälp av e-sport ökar elevernas engagemang

Digitaliseringen i vårt samhälle har haft en stor påverkan på lärandet under 2000-talet och fått dagens elever att skaffa ny kunskap och känna sig mer engagerade med hjälp av tekniken. Nu är det dags att ta nästa steg mot framtidens utbildning genom att använda sig av spelbaserat lärande för att utveckla och engagera eleverna ytterligare.

Genom att erbjuda elever enheter, verktyg och applikationer eller appar som är intuitiva, roliga och enkla att använda utvecklar skolan nya sätt för att öka elevers engagemang och lärande.

­Vi märker en ökad efterfrågan på utvecklad teknik från skolans pedagoger, samtidigt ser vi många lyckade exempel på hur den nya tekniken som nu används i undervisningen skapar ett positivt beteende hos eleverna. De känner sig mer engagerade med sina klasskamrater, lärare och de ämnen som lärs ut., säger Therese Gripenstam, Eduaction Sales Manager på Acer Sweden.

Spelbaserat lärande är en inlärningsmetod som involverar spel som en del av inlärningsprocessen för att förbättra elevernas upplevelse i klassrum.  Det leder elever till virtuella miljöer där eleverna känner sig säkra och uppmuntras att lösa uppgifter, uppnå relevanta inlärningsmål och göra misstag och uppleva konsekvenserna i en riskfri situation.

–Faktum är att implementering av e-sport i undervisningen har visat sig vara mycket effektivt för att få eleverna mer involverade i undervisningen. Dessutom hjälper det till att utveckla elevernas grundläggande färdigheter, till exempel kritiskt tänkande och problemlösning. Med digitala inlärningsverktyg erbjuds många nya lösningar som gör det möjligt för lärare att tillgodose varje elevs specifika behov, berättar Therese Gripenstam.

Acer är idag ett av världens ledande företag inom ICT med kontor i fler än 160 länder. När vi tittar på framtiden fokuserar vi på en värld där hårdvara, mjukvara och tjänster smälter samman med varandra för skapa nya möjligheter för både konsumenter och företag. Våra 7000 medarbetare arbetar inom allt från serviceorienterade tekniker och Internet of Things till gaming och virtuell verklighet.

Besök www.acer.se för mer information.

Therese Gripenstam, Eduaction Sales Manager på Acer Sweden
Therese Gripenstam, Eduaction Sales Manager på Acer Sweden

Utnyttja teknikens långsiktiga
potential inom utbildning

Promethean är en global aktör inom undervisningsteknologi som har över 20 års erfarenhet av att utveckla effektiva klassrumslösningar som verkligen gör skillnad för lärare och pedagoger.

ActivPanel Elements är Prometheans senaste serie interaktiva skärmar, utvecklade med fokus på användarvänlighet. ActivInspire, Prometheans prisbelönade programvara för att planera och hålla lektioner ingår som standard med alla ActivPanel. Det ger läraren tillgång till alla verktyg som behövs för att skapa dynamiska och engagerande lektioner.

Även när skolor, som i samband med pandemin, tillfälligt hållits stängda har tekniken spelat en viktig roll i att hjälpa elever och lärare att anpassa sig till distansutbildning. Edtech-lösningar som ger stöd för innovation och samarbete i klassrummet har snabbt blivit ett viktigt stöd för elever som ska studera hemma.

För lektioner i skolan eller för hemstudier: Genom att dela Flipcharts (ActivInspire-filer) inspirerar lärare varandra och spar tid och resurser när de återanvänder material. Med ActivInspire Screen Recorder kan pedagogerna lätt använda sina egna Flipcharts och lägga på ljud men även visa vad de gör framför kameran. Allt för att skapa inspirerande online-lektioner som går att dela.

Tekniken har gjort det lättare för många skolor att tillfälligt gå över till distansutbildning, samtidigt som vi blivit påminda om hur viktigt det är för elever och lärare att få mötas i klassrum och föreläsningssalar. Utbildning är i grunden ett socialt experiment – elever lär sig inte bara bättre akademiskt i grupp, de utvecklar också värdefulla sociala färdigheter.

Tekniken kommer att fortsätta spela en viktig roll inom utbildning, och genom att utnyttja dess potential öppnas nya möjligheter till lärande i samverkan. Allt eftersom elever återvänder till klassrummen kommer interaktiva skärmar att fylla en viktig funktion genom att främja samarbete och en återgång till vardagen.

ActivPanel Elements-serien har stöd för tvåvägs skärmdelning. Det betyder att elever kan spegla sitt arbete från sina egna enheter och visa det för klassen så att de kan få återkoppling och delta i grupparbeten. För att enkelt kunna skapa stimulerande uppgifter som gör eleverna delaktiga och engagerade har läraren tillgång till ett antal förinstallerade appar som Whiteboard, Spinner och Timern.

Prometheans styrka inom utbildning går långt utöver tekniska lösningar. Vi stödjer skolorna i att få ut maximalt av sina investeringar. Dels genom tillgång till utbildningsmaterial, dels genom en femårsgaranti och tekniskt stöd via många olika kanaler.

Lärarna får tillgång till ett stort utbud av onlinevideor, vägledningar och råd om bästa praxis för att utveckla sina färdigheter. Om det mot förmodan skulle uppstå tekniska problem har Promethean dessutom en heltäckande supportlösning som står till tjänst med snabba lösningar – ingen risk för långa uppehåll i undervisningen.

Genom att investera i tekniska lösningar för utbildning kan skolor förse sina lärare med undervisningsverktyg för samverkan samtidigt som de säkrar en framgångsrik verksamhet på lång sikt.

Om du vill veta mer om ActivPanel Elements-skärmarna, besök Prometheans webbplats här

Om Promethean
Promethean är en global aktör inom undervisningsteknologi som har designat klassrumslösningar i över 20 år. Promethean har som mission att samarbeta nära med pedagoger på alla nivåer för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande.

www.prometheanworld.com/sv

Next is Now – framtidens mat redan idag

Orkla har i flera år arbetat strategiskt med hållbarhet. Den koncernövergripande strategin följs av alla koncernens bolag och baseras på en noggrann väsentlighetsanalys, med tydliga mål, processer och nyckeltal. Inom koncernens svenska Out of home-avdelning, Orkla FoodSolutions, verkställer man detta mot den professionella marknaden via plattformen Next is Now.

På Orkla Foods Sverige bidrar man till koncernstrategin genom att erbjuda God mat som gör gott, inte bara att det smakar gott, även att det gör gott för människor, djur, miljö och samhället i stort. Hållbarhetsdirektören Agneta Påander förklarar att hållbarhetsperspektivet är en naturlig del av Orkla Food Sveriges företagande och hon är övertygad om att ett ansvarsfullt förhållningssätt är en förutsättning för att vara marknadsledande även i framtiden.

Inom Out of home-avdelningen, Orkla FoodSolutions, har man utifrån strategin skapat Next is Now, en plattform för framtidens mat som är hållbar och hälsosam - och som redan finns här idag.

 

Mönster måste brytas
Framtidens mat är föga förvånande grön, hållbar och hälsosam. Livsmedel spelar stor roll både för de globala miljöutmaningarna och den allmänna folkhälsan, så det är viktigt att människor börjar förändra sina mönster.– Vi behöver hjälpas åt för att komma tillrätta med hållbarhets- och hälsoutmaningarna. Det är dags att gå från ord till handling och vi är övertygade om att vi genom samarbete kan göra stor skillnad, säger Ellinor Persson, Marknadschef Orkla FoodSolutions.

Det är utifrån denna övertygelse som Next is Now har utvecklats. Ambitionen är att fler ska börja agera, istället för att bara diskutera.
– Vi började med att fråga experterna vad framtidens mat är. Svaret var unisont: hållbart, flexitariskt och att vi som stor livsmedelsproducent har en viktig roll. Utifrån experternas svar och de trender vi ser i omvärlden skapade vi plattformen Next is Now. Vi vill få till samarbeten med våra kunder och tillsammans ta konkreta actions så att vi kan få till skiftet i hur vi äter mer hållbart och hälsosamt, säger Ellinor.

Förutom kundevent och utbildningar innehåller Next is Now färdiga koncept med CO2-e beräknade recept och inspirationsmaterial för både kock och gäst. Koncepten kan även anpassas utifrån de unika verksamheternas behov.

Ellinor, Agneta och Sara, Orkla Foods Sverige

Dags att agera
Ett konkret koncept som tagits fram till skolor är Fast Fusion Climate Week.

– Fast Fusion Climate Week är en klimatvänlig vecka där vårt fulla fokus läggs på god mat som dessutom är bra för klimatet och hälsan, berättar Sara Westerlin, projektledare för Next is Now på Orkla. Det är stora smaker från hela världen blandat med vårt svenska kök, kort sagt mat lagad med kreativitet. Målet är att alla, när veckan är slut, ska ha upptäckt både hur god klimatsmart mat är och att vi fått ett hållbart grundtänkande. För det kommer att behövas mycket mer än en Climate Week för att vi ska gå åt rätt håll mot ett bättre klimat.

Fast Fusion Climate Week har en egen hemsida med allt som behövs för att nå ut med hälsosam och hållbar mat till skolköken. Det inkluderar information till föräldrar, pedagogiskt material till lärare och rektorer, intressanta affischer och informationsmaterial till skolkökspersonal och mycket mer. Sara poängterar dock att man inte kommer långt om maten inte är god. Ska man åstadkomma en beteendeförändring gäller det alltså att sätta ribban högt och inte tumma på smaken.

– Det finns ingen tid kvar att bara prata, utan vi måste agera och vi måste göra det tillsammans. Det är helt enkelt dags att skrida till handling, avslutar hon.

Läs mer om Next is Now
Läs mer om Fast Fusion Climate Week

Presenteras av:
Orkla Foods Sverige

Orkla Foods Sverige gör god mat som gör gott. Våra största varumärken är Felix, Abba, Kalles, Paulúns, BOB, Frödinge, Ekströms, Risifrutti, Grandiosa, Önos, Fun Light, JOKK och Den Gamle Fabrik. Vi har en omsättning på cirka 5 miljarder kronor årligen och runt 1 500 anställda i Malmö, Eslöv, Frödinge, Fågelmara, Kumla, Kungshamn, Tollarp, Uddevalla, Vansbro och Örebro.

Våra populära varumärken är en stor del av vårt stolta svenska matarv och för oss är det viktigt att vår mat och dryck smakar gott och är tillagad med omtanke om människor, hav och land. Vi vässar våra krafter och smaklökar för att skapa innovation, driva utvecklingen av en hållbar livsmedelsbransch och göra våra varumärken ännu godare och bättre.

www.orkla.se

Staffan Dykes och Annetje van der Sluis som tillsammans arbetar för skolbibliotek på BTJ

Unikt utformade biblioteks- och medietjänster för skolor

Varje skola, från grundskola till vuxenutbildning, har ett unikt behov av litteratur, media och pålitliga källor. Att utforma skolbibliotek eller medietjänster anpassade för olika skolor kräver stor flexibilitet. För en skolbiblioteksansvarig kan det vara en nästan oöverstiglig utmaning att ta fram ett urval som främjar både måluppfyllelse och läsglädje hos eleverna. Därför finns BTJ.

BTJ:s ambition är att skolbibliotekarier ska delta i det pedagogiska arbetet. De ska också ha tillgång till lämplig och aktuell barn- och ungdomslitteratur, utvald för att passa just deras elever.

– Skolbiblioteken har två huvuduppgifter. Den ena är att främja läsglädje och förbättra elevernas läsning, den andra är att lära ut Medie- och informationskunnighet (MIK), säger Staffan Dykes, ansvarig för affärsområdet skolbibliotek hos BTJ.

Finns ingen skolbibliotekarie med rätt kunskap och resurser riskerar eleverna att inte nå de uppsatta målen, det kan få konsekvenser för deras utbildning.

– Därför är det kritiskt att skolbibliotekarien får rätt förutsättningar och tid att delta i det pedagogiska arbetet, säger Annetje.

Eftersom hundratals relevanta titlar ges ut varje vecka är det ett omfattande arbete att välja rätt litteratur för en specifik skola. BTJ arbetar därför hårt med att följa utgivningen av både svensk, engelsk och mångspråkslitteratur. Varannan vecka presenteras omkring 300 titlar i företagets urvalstjänst, men bakom dessa finns hundratals som inte lever upp till BTJ:s krav.

– Vi har järnkoll på utgivningen och vi har den expertis och litteraturkännedom som krävs för att finna rätt material. Vi gör urval utifrån skolornas unika behov och tillhandahåller helt opartiska recensioner som förmedlingsstöd. Därtill har vi litteraturkännare inom flera språk. Det säkrar kompetent urval på svenska och andra språk. För MIK erbjuder vi ArtikelSök, vår databas med över två miljoner svenska artiklar som valts ut av erfarna redaktörer, avslutar Staffan.

Läs mer om BTJ här

BTJ har vuxit fram under mer än 80 år för att frigöra tid och resurser på bibliotek och är en helhetsleverantör av informationstjänster och medieprodukter. Genom att göra information och media tillgängligt för fler arbetar vi för ett inkluderande samhälle. Vi tror på mångfald, att vår värld blir bättre av litteratur, kultur, lärande och att bibliotekens roll idag är viktigare än någonsin.

Genom att berika och leverera media och digitala tjänster byggda på vår metadata förenklar och sparar BTJ resurser åt bibliotek, företag, skolor, universitet, högskolor och övriga organisationer och verksamheter med behov av effektiv informationsförsörjning. BTJ är ett privatägt företag med cirka 50 medarbetare som omsätter omkring 116 MSEK. Vårt kontor ligger i Lund.

www.btj.se

 

Förenkla distansundervisningen med LäraNära

Att göra distansundervisning lättillgänglig och smidig är en utmaning som många lärare har ställts inför de senaste månaderna. Med LäraNära kan man enkelt skapa inspelat material som studenter har tillgång till, dygnet runt, hela veckan.
– LäraNära är en enkel och intuitiv plattform för elever att använda – och förmodligen marknadens enklaste plattform för att spela in sina föreläsningar, säger Staffan Sjöstedt, vd.

Behovet av tydliga och användarvänliga plattformar för distansundervisning har ökat de senaste månaderna, men ett pedagogiskt, digitalt koncept har länge behövts hos främst högre utbildningar som yrkeshögskolor, Komvux, Högskola och vidareutbildning av yrkesverksamma.

Enkelt att förbereda sig
Ramona Aronson är utbildningsledare på Consensum Yrkeshögskola. Hon har använt LäraNäras plattform i fyra år och berättar att fördelarna med distansundervisning är många.
– Om man exempelvis läser till stödpedagog varvas det teoretiska ofta med praktiskt arbete. Då kan man planera sitt studerande utifrån den tid som passar och ta till sig informationen i en takt som passar en själv, samtidigt som verksamheten kan hålla igång.

Lärare kan enkelt ladda upp föreläsningar, klipp, ljudinspelningar eller dokument på den digitala plattformen. Samma föreläsningar kan användas flera gånger – men studenter kan inte ladda ner och sprida vidare materialet. Staffan Sjöstedt, vd på LäraNära, berättar att läraren kan följa studenternas utveckling direkt i plattformen.
– Man ser vilka filer som har öppnats och hur länge studenten har tittat eller läst. Dessutom är det möjligt att låsa valda delar av kursen tills studenten gått igenom tidigare material och fått godkänt på de tillhörande uppgifterna.

Kan hålla en hög kvalitet
Jan Degerfält är pedagog och en av grundarna av LäraNära. Han berättar att det är möjligt att lägga diskussionerna på en högre nivå när studenterna får möjlighet att förbereda sig inför seminarier eller gruppträffar.
– Man kommer inte tomhänt till en fest. Har studenten läst på och kommer med konkreta frågor ökar lärandet och utbildningen kan hålla en hög kvalitet och bättre tempo rakt igenom. Som lärare slipper man begränsa sig till ett antal timmar i en lektionssal – även gästföreläsare kan prata till punkt och säkerställa att de får fram sitt budskap.

Ramona Aronson samlar sina studenter på klassträffar en gång i månaden, övrig undervisning sker genom plattformen. Hon berättar att hon snabbt fastnade för LäraNära och upplevde att den var mer användarvänlig och lättnavigerad än tidigare plattformar hon använt för sin distansundervisning.
– Även studenterna har berättat att de uppskattar tydligheten, och inte minst möjligheten att följa sina framsteg under en speciell flik. Allt samlas på samma plats, vilket gör det möjligt att lägga mer tid på det som är viktigt: lärandet.

Läs mer om LäraNära

LäraNära har Sveriges längsta erfarenhet av distansutbildning via internet eftersom de började “när internet kom” 1996. Efter några års erfarenhet av olika plattformar utvecklade de en egen som passade deras pedagogiska koncept. LäraNära sjösattes 2004 och konceptets grundbultar är “flipped classroom” och formativa bedömningar tillsammans med ett portfoliosystem.

Just nu kan Sveriges skolor och universitet kostnadsfritt prova LäraNära under en termin. Erbjudandet gäller året ut.
Läs mer

Gaming kan vara ett utmärkt verktyg i grundskolan

Ord som gaming, Fortnite och esport används nästa varje dag i danska grundskoleklasser. Om gaming hanteras på rätt sätt – och med rätt utrustning – kan det fungera som ett kraftfullt verktyg i undervisningen, menar en IT-didaktisk konsult.

Datorspel och esport har kommit att ta stor plats under de senaste åren. Det märker man i medierna där esportlag som Astralis vinner världsmästerskap, men också hemma i barnrummen, där Fortnite och Counter-Strike har blivit en favoritsysselsättning bland ungdomar.

Även i grundskolan börjar datorspel inta en mer framträdande roll. Om de används på rätt sätt kan dessa datorspel fungera som ett kraftfullt pedagogiskt och didaktiskt verktyg, som kan hjälpa ungdomarna både professionellt och socialt.

Det menar Andreas Binggeli, IT-didaktisk konsult vid Centrum för läromedel på Köpenhamns Yrkeshögskola, som utbildar lärare i nya digitala läromedel som kan användas i undervisningen. Här betraktas datorspel som ett verktyg som kan användas för många olika uppgifter i grundskolan.

”Skolan handlar inte längre bara om matematik, danska och geografi. Det är ett föråldrat sätt att tänka. År 2020 är undervisningen inriktad på att ungdomarna inte bara ska utvecklas i enskilda ämnen. De ska också utveckla andra färdigheter genom undervisningen, säger Andreas Binggeli.

Till exempel kan datorspel användas som ett verktyg för problemorienterat lärande: Det populära FIFA-spelet kan användas för att lära sig förstå statistik, och konstruktionsspelet Minecraft för att lära sig om spatial kreativitet och samarbete. Strategispelet StarCraft kan bidra till en förståelse för resurser och ekonomi.

Fortnite gör ungdomar bättre på att samarbeta
”Fortnite är ett otroligt bra spel när det kommer till att lära sig arbeta tillsammans. Spelet går så fort att om du inte samarbetar, planerar och tänker framåt, dör du omedelbart. Att utveckla en strategi, följa den, samarbeta och upprätthålla en god laganda, är allihop färdigheter som 2000-talets ungdomar måste ha, säger Andreas Binggeli.

Kirsten Haase är av samma åsikt. Hon är utbildningsansvarig i Gladsaxe kommuns skolförvaltning, med särskilt ansvar för teknikförståelse. På Gladsaxes skolor använder man datorspel som ett verktyg för att skapa en motiverande, samtida och inkluderande inlärningsmiljö.

”Det intressanta med spel är att de kan öka elevernas lust till att lära sig något. Man använder spel som en metod, men också som en motivationsfaktor, eftersom spel är en stor del av unga människors liv utanför skolan. Spel erbjuder en inlärningsmiljö som även engagerar den grupp ungdomar – ofta pojkar – som är mycket skickliga på olika spel och därför också ofta blir duktiga på att skapa strategier, samarbeta och kommunicera, inte sällan på både danska och engelska”, säger Kirsten Hasse.

Ha färdigheter och utrustning redo
Om en utbildningsinstitution överväger att använda datorspel i undervisningen är det viktigt att man dels tar det på allvar, dels inte tvingar det på lärarna, tror Kirsten Haase.

Andreas Binggeli håller med. Han tycker det är viktigt att man ända från början har en professionell målsättning med spelen och att man tänker på vad varje spel kan användas till.

”Det är också viktigt att man har stöd från institutionens IT-avdelning, så att man till exempel vet att skolans IT-nätverk kan hantera att en hel klass spelar samtidigt. Detsamma gäller för datorer och hårdvara: Man måste kunna vara säker på att skolans datorer faktiskt kan hantera de spel man vill använda i undervisningen. Annars faller det hela platt till marken”, säger Andreas Binggeli.

Läs mer

För oss på Lenovo är innovation inte bara något vi gör. Den är en del av vårt dna. Den gör oss till den vi är och kännetecknar allt vi gör – från mobilen i din ficka och glödlamporna i ditt smarta hem till servrarna i ditt datacenter. Och mycket mer.

Lenovo.se

Ökad trivsel, trygghet och
studiero med Spring i benen

Studier visar att ökad fysisk aktivitet utvecklar elevernas kognitiva färdigheter – eleverna får bättre förutsättningar i skolan. Fysisk aktivitet har positiva effekter på både psykisk och fysisk hälsa. Därför tog Stockholm Utbildningsförvaltning för några år sedan initiativ till Spring i benen, en satsning som på kort tid har ökat den fysiska aktiviteten på kommunens 142 grundskolor med hela 20 procent.

Målet är dock att nå upp till rekommenderade 60 minuter om dagen; enligt senaste rörelsemätningen fattas nu bara ca 15 minuters fysisk aktivitet per dag betonar projektledaren Christer Oja.

Utbildningsförvaltningen stödjer skolornas arbete genom nätverket Spring i benen. Utvecklingen kommer inifrån skolan genom att vi utgår från skolornas egna goda exempel som har delats mellan alla skolor.

Spring i benen arbetar för att stödja skolornas eget engagemang, snarare än att styra det. Skolorna väljer själva hur arbetet läggs upp och bidrar med en eller flera representanter till nätverket. Dessa träffas två gånger per termin och utbyter erfarenheter och tips via regelbunden kontakt i digitala kanaler.

Eleverna är vår målgrupp

Nätverket, som har varit aktivt sedan 2017, har tagit fasta på studier som visar en mängd positiva effekter av rörelse för elevers koncentration, kreativitet och lärande, men också när det gäller upplevelser av stress, depression och ångest.

Egna påvisade resultat är ökad trivsel, trygghet och studiero i skolor där den fysiska aktiviteten ökade mest. Tidigare inaktiva elever, samt elever med funktionsnedsättning, är de som gynnats mest.

Elevinflytande är viktigt

Vi vill att eleverna ska planera och leda den fysiska aktiviteten under skoldagen. Därför satsar vi på elevledarutbildning. Vi utbildar även skolans medarbetare till Handledare och satsar extra mot Grundsärskola och simskola, som vi ser som en viktig basfärdighet. Vi har ett nära samarbete med grundskolans fritidshem.

Ta kontakt med oss på Spring i benen i Stockholm; vi bollar gärna utvecklingsfrågor kring fysisk aktivitet i skolan.

Läs mer om Spring i benen här

Presenteras av: Spring i benen - Stockholm stad